Заседания

Заседание от дата 20.04.2024 от 11:45 часа.

Решения

№ 7-НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне срока за подаване на документи за регистриране на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети и за определяне на срока за регистриране на друг кандидат при отказ на кандидата; при отказ за регистрация или при обявяване недействителност на регистрация на кандидат от кандидатската листа на партия или коалиция, или при смърт, или изпадане в трайна невъзможност на кандидата да участва в изборите

№ 6-НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети пред РИК за участие в изборите за народни представители и за определяне срока за подаване на документи за заличаване на регистрацията им

№ 5-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на говорител на РИК-Разград

№ 4-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне на член на РИК-Разград, който да подписва за Секретар приетите решенията, когато едновременно отсъстват и Председателят и Секретарят на комисията

№ 3-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне начина и мястото на обявяване на взетите от РИК-Разград решения

№ 2-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Определяне адрес и работното време на РИК-Разград

№ 1-ЕП/НС / 20.04.2024

ОТНОСНО : Маркиране на печатите на РИК-Разград

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения