№ 300-ПВР / 22.11.2021

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

№ 297-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 296-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 295-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№547/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което са предложени промени в съставите на СИК № 181700008, гр. Лозница, община Лозница, СИК№ 181700010, с. Ловско, община Лозница, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 294-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№546/21.11.2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400033, с. Старо Селище , община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 293-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№545/21.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подадено чрез упълномощен представител, с което са предложени промени в съставите на СИК № 182600006, с. Дянково, община Разград, СИК № 182600007, с. Дянково, община Разград СИК № 182600059 гр. Разград, община Разград както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 292-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№544/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 182600055, гр. Разград, община Разград, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 291-ПВР / 21.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№543/21.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181600015, гр. Кубрат, община Кубрат, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 290-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№541/20.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181600018, с. Дряново, община Кубрат, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 289-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№536/20.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИ“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 182600028, с. Ясеновец, община Разград, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 288-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления с вх.№534/20.11.2021 г., вх. № 535/20.11.2021 г., вх. № 537/20.11.2021 г., вх. № 539/20.11.2021 г. и вх. № 542/20.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подадени чрез упълномощени представители, с които са предложени промени в съставите на СИК № 182600001, с. Балкански, община Разград, СИК № 182600005, с. Дряновец, община Разград, СИК № 182600019, с. Раковски, община Разград, СИК № 182600035, гр. Разград, община Разград и СИК № 182600041, гр. Разград, община Разград, ПСИК № 183600010, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, СИК № 181400002, с. Бърдоква, община Исперих, СИК № 181400044, гр. Исперих, община Исперих и СИК № 181400022, с. Къпиновци, община Исперих, ПСИК № 181600041, гр. Кубрат, община Кубрат, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 287-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления с вх.№533/20.11.2021 г. и вх. № 538/20.11.2011 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подадено чрез упълномощен представител, с което са предложени промени в съставите на СИК № 182600019, с. Раковски, община Разград и ПСИК № 182600071, гр. Разград, община Разград, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 286-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№531/20.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181700002, с. Веселина, община Лозница, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 285-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления с вх.№529/20.11.2021 г. и вх. № 530/20.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подадени чрез упълномощен представител, с които са предложени промени в съставите ПСИК № 181600034, с. Горичево, община Кубрат и СИК № 181400017, с. Йонково, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 284-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№528/20.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което са предложени промени в съставите на СИК № 181400008, гр. Исперих, СИК № 181400012, гр. Исперих, СИК № 181400011, гр. Исперих, СИК № 181400034, с. Средоселци, СИК № 181400032, с. Свещари, СИК № 181400015, гр. Исперих, СИК № 181400021, с. Конево, СИК № 181400031, с. Райнино и СИК № 181400043, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 283-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 527/20.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ – СДС“

№ 282-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№526/20.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181100004, с. Веселец, община Завет, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 281-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления с вх.№523/20.11.2021 г., вх. № 524/20.11.2021 г. и вх. № 525/20.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подадени чрез упълномощен представител, с които са предложени промени в съставите СИК № 182900004, с. Владимировци, община Самуил, ПСИК № 182900019, с. Владимировци, община Самуил, СИК № 181700002, с. Веселина, община Лозница, СИК № 18170006, гр. Завет, община Завет, СИК № 181100012, с. Острово, община Завет, ПСИК № 181100016, с. Брестовене, община Завет, ПСИК № 181100017, с. Острово, община Завет и ПСИК № 181100019, с. Веселец и с. Иван Шишманово, община Завет, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 280-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили Заявления с вх.№519/20.11.2021 г., вх. № 520/20.11.2021 г. и вх. № 521/20.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, подадени чрез упълномощен представител, с които са предложени промени в съставите на ПСИК № 182900025, с. Кривица, община Самуил, ПСИК № 181700021, гр. Лозница, община Лозница и СИК № 182600071, гр. Разград, община Разград, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 279-ПВР / 20.11.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№517/20.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181100010, с. Острово, община Завет, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения