Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 116-ПВР/НС
Разград, 05.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Заявление с вх. № 191/05.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за извършване на промени в състави на СИК в община Самуил

Постъпило е Заявление с вх. № 191/05.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за извършване на промени в състави на СИК в община Самуил, подадено чрез упълномощен представител, с което е отправено следното  предложение: допълване на утвърдения Списък с резервни членове на СИК в община Самуил и промяна в съставите на СИК №182900003, с. Владимировци, СИК №182900004, с. Владимировци, СИК №182900007, с. Желязковец, СИК №182900011, с. Пчелина, СИК №182900015, с. Самуил и СИК №182900016, с. Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение № 64-ПВР/НС от 13.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и Заявление с вх. № 191/05.11.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, РИК-Разград,

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА свое Решение № 64-ПВР/НС от 19.10.2021 г., относно назначаване на съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

1.ДОПЪЛВА списъка на резервните членове със следните лица предложени от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“:

 • Кристина Стефанова Кръстева, с ЕГН …………, образование: …………, тел. …………;
 • Гюнер Ахмедов Аптулов, с ЕГН …………, образование: …………, тел. …………;
 • Мелиха Джелилова Мустафова, с ЕГН …………, образование: …………, тел. …………;
 • Миглена Мирославова Тодорова, с ЕГН …………, образование: …………, тел. …………;
 • Юджел Мехмед Ахмед, с ЕГН …………, образование: …………, тел. …………;
 • Ренгинар Ахмедова Садкъева, с ЕГН …………, образование: …………, тел. …………;
 • Гюнай Гюрсел Реджеб, с ЕГН …………, образование: …………, тел. ………….

2.ОСВОБОЖДАВА следните лица, предложени от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“:

 • от СИК № 182900003, с. Владимировци – Айджан Мехмед Юнуз от длъжността „член“;
 • от СИК № 182900003, с. Владимировци – Сали Рамадан Сали от длъжността „Зам.-председател“;
 • от СИК №182900004, с. Владимировци – Али Сали Али от длъжността „член“;
 • от СИК №182900007, с. Желязковец – Юмер Метин Юмер от длъжността „член“;
 • от СИК №182900011, с. Пчелина – Джелил Кямил Ахмед от длъжността„член“;
 • от СИК №182900015, с. Самуил – Бехра Шерафидинова Хебиб от длъжността „член“;
 • от СИК №182900016, с. Самуил – Исмаил Фарук Ахмед от длъжността „член“.

3.НАЗНАЧАВА следните лица, предложени от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!“

 • в СИК № 182900003, с. Владимировци – Кристина Стефанова Кръстева на длъжността „член“;
 • в СИК № 182900003, с. Владимировци – Гюнер Ахмедов Аптулов на длъжността „Зам.-председател“;
 • в СИК №182900004, с. Владимировци – Мелиха Джелилова Мустафова на длъжността „член“;
 • в СИК №182900007, с. Желязковец – Миглена Мирославова Тодорова на длъжността „член“;
 • в СИК №182900011, с. Пчелина – Юджел Мехмед Ахмед на длъжността „член“;
 • в СИК №182900015, с. Самуил – Ренгинар Ахмедова Садкъева на длъжността „член“;
 • в СИК №182900016, с. Самуил – Гюнай Гюрсел Реджеб от длъжността „член“.

4.ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 06.11.2021 в 02:23 часа

Календар

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения