Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 118-ПВР/НС
Разград, 05.11.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните 2 (два) бр. избирателни секции в лечебно заведение „МБАЛ Исперих“ ЕООД, гр. Исперих

Постъпила е Заповед № 820/04.11.2021 г. на Кмета на Община Исперих, заведена под  вх. № 175/04.11.2021 г. при РИК – Разград,  с която е утвърдил номерацията и адреса на образуваните 2 (два) броя избирателни секции образувани със заповед на управителя на лечебното заведение „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, за пациенти на болничното заведение, настанени извън Ковид отделението и за такива, настанени в Ковид отделението.

С горепосочената заповед Кметът на Община Исперих е утвърдил номерацията, обхвата и адреса им, както следва: 

Обхват на секцията

Адрес на избирателна секция

181400043

пациенти, настанени в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД – извън Ковид отделението

град Исперих, ул. „Ахинора“ №39

181400044

пациенти, настанени в МБАЛ-Исперих ЕООД – в Ковид отделението

град Исперих, ул. „Ахинора“ №39

Съгласно т. 1 и т.2 от Решение № 844-ПВР/НС от 02 ноември 2021 г. на ЦИК, в задължение на ръководителя на болничното заведение е да образува секция, ако в болничното заведението има настанени  не по-малко от 10 избирателя, като подобно задължение е вменено, както по отношение на избиратели, настанени – изобщо, така и за такива, настанени в Ковид отделение. За такива секции се информира Кмета на общината.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ИК, Заповед № 820/04.11.2021 г.  на кмета на Община Исперих и Решение № 844-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните 2 (два) броя секционни избирателни комисии в „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, съгласно Заповед № 820/04.11.2021 г. на кмета на Община Исперих, както следва:

Обхват на секцията

Адрес на избирателна секция

181400043

пациенти, настанени в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД – извън Ковид отделението

град Исперих, ул. „Ахинора“ №39

181400044

пациенти, настанени в МБАЛ-Исперих ЕООД – в Ковид отделението

град Исперих, ул. „Ахинора“ №39

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 06.11.2021 в 02:27 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения