Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 120-ПВР/НС
Разград, 09.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили Заявления с вх.№ 207/08.11.2021 г. и вх. № 213/08.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, Заявление с вх.№209/08.11.2021 г. от ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и Молба с вх. № 223/09.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на СИК и ПСИК в община Кубрат

Постъпили са Заявления с вх.№ 207/08.11.2021 г. и вх. № 213/08.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, и Заявление с вх.№209/08.11.2021 г. от ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, и Молба с вх. № 223/09.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на СИК и ПСИК в община Кубрат, подадени чрез упълномощени представители, с които са отправени следните  предложения: допълване на утвърдения Списък с резервни членове на СИК в община Кубрат и промени в съставите на СИК №181600001, с. Беловец,  СИК №181600002, с. Беловец, СИК № 181600003 с. Бисерци, СИК № 181600008, с. Звънарци, СИК №181600010, гр. Кубрат, СИК № 181600016, гр. Кубрат, СИК № 181600017, гр. Кубрат  СИК №181600018, гр. Кубрат, СИК № 181600020, с. Мъдрево,  СИК №181600025, с. Сеслав, СИК № 181600027, с. Точилари, СИК № 181600028, с. Юпер, СИК № 181600030, с. Тертер;  допълване на утвърдения Списък с резервни членове на ПСИК в община Кубрат и промени в съставите на ПСИК № 181600033,  с. Божурово, ПСИК № 181600035, с. Звънарци, ПСИК № 181600036, гр. Кубрат, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение № 70-ПВР/НС от 19.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Кубрат, а съставите на ПСИК в Община Кубрат с Решение № 98-ПВР/НС от 01.11.2021г., в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК, и Заявления с вх.№ 207/08.11.2021 г., и вх. № 213/08.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“,  Заявление с вх.№209/08.11.2021 г. от ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и Молба с вх. № 223/09.11.2021 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, РИК-Разград

РЕШИ:

I. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА свое Решение № 70-ПВР/НС от 19.10.2021 г., относно назначаване на съставите на СИК в община Кубрат, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА списъка на резервните членове със следните лица:

Предложени от коалиция ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

Николинка Иванова Владимирова, ЕГН ………., образование: ………., телефон ……….

Ирмена Пламенова Маринова, ЕГН ………., образование: ………., телефон ……….

Калоян Росенов Кръстев, ЕГН: ………., образование: ………., телефон ……….

Петя Веселинова Петкова, ЕГН ………., образование: ………., телефон ……….

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

Хатидже Акифова Ахмедова, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

Валерий Денев Владимиров, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

Дарина Антонова Средкова, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

Вероника Недкова Тодорова, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

Катя Стефанова Георгиева, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

 

Предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

Танжу Хюсеинов Ислямов, ЕГН ………., образование: ………., телефон ………..

Гюлсевим Хамзова Мехмедова, ЕГН ………., образование: ………., телефон: …….

 

2. ОСВОБОЖДАВА следните лица:

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

от СИК № 181600001, с. Беловец, община Кубрат – Есин Седатева Мехмедова от длъжността „член“

от СИК № 181600002, с. Беловец, община Кубрат - Мейлин Йълмаз Мехмед от длъжността „заместник-председател“

от СИК № 181600008, с. Звънарци, община Кубрат – Марина Филева Атанасова от длъжността „член“

от СИК № 181600010, гр. Кубрат, община Кубрат - Невен Ангелов Митев от длъжността „член“

от СИК № 181600018, гр. Кубрат, община Кубрат - Деница Михаилова Лазарова от длъжността „член“

от СИК № 181600025, с. Сеслав, община Кубрат - Миглена Татянова Миткова от длъжността „член“

от СИК № 181600030, с. Тертер, община Кубрат – Марчела Димитрова Михова - Енчева от длъжността „зам. председател“ и Кристофор Марианов Иванов от длъжността „член“

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

от СИК № 181600003, с. Бисерци, община Кубрат – Сергей Божиков Костов от длъжността „член“

от СИК № 181600010, гр. Кубрат, община Кубрат – Галя Борисова Цанкова от длъжността „член“

от СИК № 181600017, гр. Кубрат, община Кубрат – Явуз Халилов Ахмедов от длъжността „член“

от СИК № 181600018, гр. Кубрат, община Кубрат – Иванка Русева Енчева от длъжността „член“

от СИК № 181600020, с. Мъдрево, община Кубрат – Георги Димитров Георгиев от длъжността „член“

от СИК № 181600027, с. Точилари, община Кубрат – Антония Стефанова Средкова от длъжността „председател“

 

Предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

от СИК № 181600016, гр. Кубрат, община Кубрат – Наргис Зюлкюф Рамадан от длъжността „член“

от СИК № 181600028, с. Юпер, община Кубрат – Валентин Емилов Митков от длъжността „член“

 

3. НАЗНАЧАВА следните лица:

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

в СИК № 181600001, с. Беловец, община Кубрат – Ирмена Пламенова Маринова на длъжността „член“

в СИК № 181600002, с. Беловец, община Кубрат – Николинка Иванова Владимирова на длъжността „заместник-председател“

в СИК № 181600008, с. Звънарци, община Кубрат – Калоян Росенов Кръстев на длъжността „член“

в СИК № 181600010, гр. Кубрат, община Кубрат - Деница Михаилова Лазарова на длъжността „член“

в СИК № 181600018, гр. Кубрат, община Кубрат - Невен Ангелов Митев на длъжността „член“

в СИК № 181600030, с. Тертер, община Кубрат - Кристофор Марианов Иванов на длъжността „зам. председател“ и Петя Веселинова Петкова на длъжността „член“

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

в СИК № 181600003, с. Бисерци, община Кубрат – Катя Стефанова Георгиева на длъжността „член“

в СИК № 181600010, гр. Кубрат, община Кубрат – Вероника Недкова Тодорова на длъжността „член“

в СИК № 181600017, гр. Кубрат, община Кубрат – Иванка Русева Енчева на длъжността „член“

в СИК № 181600018, гр. Кубрат, община Кубрат – Хатидже Акифова Ахмедова на длъжността „член“

в СИК № 181600020, с. Мъдрево, община Кубрат – Валерий Денев Владимиров на длъжността „член“

в СИК № 181600027, с. Точилари, община Кубрат – Дарина Антонова Средкова на длъжността „председател“

 

Предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

в СИК № 181600016, гр. Кубрат, община Кубрат – Гюлсевим Хамзова Мехмедова на длъжността „член“

в СИК № 181600028, с. Юпер, община Кубрат – Танжу Хюсеинов Ислямов на длъжността „член“

 

4. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

ІІ. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА свое Решение № 98-ПВР/НС от 01.11.2021г. относно назначаване съставите на ПСИК в община Кубрат в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА списъка на резервните членове със следните лица:

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

Мартина Маринова Димитрова, ЕГН ………., образование: ………., телефон ……….

Теодор Стоянов Черников, ЕГН ………., образование: ………., телефон ………..

 

Предложено от коалиция „ГЕРБ - СДС “:

Савка Маринова Шаханова, ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., телефон: ………..

 

2. ОСВОБОЖДАВА следните лица:

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

от ПСИК № 181600035, с. Звънарци, община Кубрат – Фатме Селимова Сюлейман от длъжността „заместник-председател“

от ПСИК № 181600036, гр. Кубрат, община Кубрат - Калоян Росенов Кръстев от длъжността „член“

от списъка с резервни членове Ангелинка Василева Неделчева

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС “:

от ПСИК № 181600033, с. Божурово, община Кубрат – Маргарита Пенчева Пенчева – Стоянова от длъжността „секретар“

от ПСИК № 181600035, с. Звънарци, община Кубрат – Шерифе Ахмедова Ахмедова от длъжността „председател“

 

3. НАЗНАЧАВА следните лица:

Предложени от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

в ПСИК № 181600035, с. Звънарци, община Кубрат – Мартина Маринова Димитрова на длъжността „заместник-председател“

в ПСИК № 181600036, гр. Кубрат, община Кубрат - Теодор Стоянов Черников на длъжността „член“

 

Предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС “:

в ПСИК № 181600033, с. Божурово, община Кубрат – Савка Маринова Шаханова на длъжността „секретар“

в ПСИК № 181600035, с. Звънарци, община Кубрат – Айфер Али Азиз на длъжността „председател“

 

4. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 09.11.2021 в 23:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения