Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 14-ПВР/НС
Разград, 01.10.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение относно формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Кубрат избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 564-ПВР/НС от 21 септември 2021 г. на ЦИК

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 във връзка с чл.8, ал.8 от ИК,  т.5 от Решение № 564-ПВР/НС от 21 септември 2021 г. на ЦИК, Заповед № 681/23.09.2021 г. на Кмета на Община Кубрат, РИК-Разград,

РЕШИ:

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на община Кубрат с код на община RAZ 16, както следва:

Единен № на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

181600001

с. Беловец

ул. "Искър" №2 - читалище

181600002

с. Беловец

ул. "В. Левски" №31 - ОУ "В. Левски"

181600003

с. Бисерци

ул. "Бисер" №62 – ОУ "Н. Й. Вапцаров"

181600004

с. Бисерци

ул. "Бисер" №25 - читалище

181600005

с. Божурово

ул. "В. Левски" № 32 - читалище

181600006

с. Горичево

ул."Лудогорие"№40 - читалище откъм ул. "Панайот Хитов"

181600007

с. Задруга

ул. "Христо Ботев" №22 - читалище

181600008

с. Звънарци

ул. "Кирил и Методий" №13 – НЧ "Васил Левски 1932"

181600009

с. Каменово

ул. "Трапезица" № 56 - читалище

181600010

гр. Кубрат

ул. "Лом "№1 – ОУ "Хр. Смирненски"

181600011

гр. Кубрат

ул. "Лом "№1 – ОУ "Хр. Смирненски"

181600012

гр. Кубрат

ул. "Лом "№1 – ОУ "Хр. Смирненски"

181600013

гр. Кубрат

ул. "Цар Иван Асен II" №9 - ПГ

181600014

гр. Кубрат

ул. "Цар Иван Асен II" №9 - ПГ

181600015

гр. Кубрат

ПУИ "Д-р Петър Берон" - горен вход

181600016

гр. Кубрат

СУ "Хр. Ботев"- нова сграда, ет.1

181600017

гр. Кубрат

СУ "Хр. Ботев" - нова сграда, актова зала

181600018

гр. Кубрат

ул. "Пейо Яворов"№9 - здравна служба

181600019

с. Медовене

ул. "Хан Аспарух" №20 - читалище

181600020

с. Мъдрево

ул. "Хан Кубрат "№77 - Детска градина

181600021

с. Равно

ул. "Иван Вазов" №25 – НЧ "Стефан Караджа"

181600022

с. Савин

ул. "Здравец "№2а - читалище

181600023

с. Севар

ул. "Юрий Гагарин " №1 - читалище-актова зала

181600024

с. Севар

ул. "Кирил и Методий "№14 - училище

181600025

с. Сеслав

ул. "Александър Стамболийски" №19 - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

181600026

с. Тертер

ул. "Иван Вазов" №1, І-ви етаж на адм. сграда

181600027

с. Точилари

ул. "Цар Калоян" №7, І-ви етаж на адм. сграда

181600028

с. Юпер

пл. "Оборище" №6 - читалище

181600029

гр. Кубрат

МБАЛ-Кубрат-ЕООД

181600030

с. Тертер

Дом за стари хора - с. Тертер

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.10.2021 в 20:26 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения