Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР/НС
Разград, 11.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили Предложение с вх.№260/11.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, Предложение с вх.№270/11.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ и Предложение с вх. № 283/11.11.2021г. от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на СИК в община Самуил

Постъпили са Предложение с вх.№260/11.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, Предложение с вх.№270/11.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ и Предложение с вх. № 283/11.11.2021г. от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  подадени чрез упълномощени представители, с които са отправени предложения за извършване на промени в състави на СИК №182900001, с. Богданци, СИК №182900002, с. Богомилци, СИК № 182900007, с. Желязковец, СИК №182900008,  с. Здравец, СИК №182900011, с. Пчелина, СИК №182900013, с. Хума и СИК № 182900016, с. Самуил в община Самуил, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 РИК – Разград със свое Решение №64-ПВР/НС от 13.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В случая РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

Въз основа на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК, Предложение с вх.№260/11.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, Предложение с вх.№270/11.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ и Предложение с вх. № 283/11.11.2021г. от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, РИК-Разград


РЕШИ:

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ свое Решение №64-ПВР/НС от 13.10.2021 г., относно назначаване на съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

1. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следните лицата:

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

- Белкъз Реджеб Кушчу, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: …………

- Незиха Ахмед Неджиб, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: …………

- Арзу Белгин Баизид, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: ………….

 

Предложено от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

- Мюса Фенаим Мюса, ЕГН …………, образование: …………, телефон за контакт: …………

 

Предложени от партия“ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

- Васил Христов Пенев, ЕГН …………, телефон за контакт: …………

- Емилия Емилова Стоянова, ЕГН …………, телефон за контакт: …………

- Йордан Костов Мирчев, ЕГН …………, телефон за контакт: …………

 

2. ОСВОБОЖДАВА следните лица:

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

- от СИК №182900001, с. Богданци, община Самуил - Хасан Сезгин Хасан от длъжността „член“

- от СИК №182900002,  с. Богомилци, община Самуил - Зия Исмед Неджиб от длъжността „член“

- от  СИК №182900008,  с. Здравец, община Самуил - Айлин Мюберинова Нурула от длъжността „секретар“

- от  СИК №182900008,  с. Здравец, община Самуил - Магдалина Невелинова Георгиева от длъжността „член“

 

Предложено от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

- от СИК №182900013, с. Хума, община Самуил - Есин Гюрсел Мюмюн от длъжността „зам.-председател“

 

Предложени от партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

- от  СИК №182900007, с. Желязковец,  община Самуил - Мая Веселинова Илиева от длъжността „зам.-председател“

- от  СИК №182900016 , с. Самуил, община Самуил - Илиян Иванов Илиев от длъжността „член“

- от  СИК №182900011, с. Пчелина, община Самуил - Илиян Димитров Станков от длъжността „член“

 

3. НАЗНАЧАВА следните лица:

Предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“:

- в СИК №182900001, с. Богданци, община Самуил - Зия Исмед Неджиб на длъжността „член“

- в СИК №182900002,  с. Богомилци, община Самуил - Арзу Белгин Баизид на длъжността „член“

- в СИК №182900008,  с. Здравец, община Самуил - Белкъз Реджеб Кушчу на длъжността „секретар“

- в СИК №182900008,  с. Здравец, община Самуил - Незиха Ахмед Неджиб на длъжността „член“

 

Предложени от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

- в СИК №182900013, с. Хума, община Самуил - Мюса Фенаим Мюса на длъжността „зам.-председател“

 

Предложени от партия “ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

- в СИК №182900007, с. Желязковец,  община Самуил - Васил Христов Пенев на длъжността „зам. председател“

- в СИК №182900016, с. Самуил, община Самуил - Емилия Емилова Стоянова на длъжността „член“

- в СИК №182900011, с. Пчелина, община Самуил - Йордан Костов Мирчев на длъжността „член“

 

4. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените лица, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.11.2021 в 03:50 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения