Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 15-ПВР/НС
Разград, 01.10.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение относно формиране на единните номера на образуваните от Кмета на Община Лозница избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 564-ПВР/НС от 21 септември 2021 г. на ЦИК

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 във връзка с чл.8, ал.8 от ИК,  т.5 от Решение № 564-ПВР/НС от 21 септември 2021 г. на ЦИК, Заповед № 514/20.09.2021 г. на Кмета на Община Лозница, РИК-Разград,

РЕШИ:

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на община Лозница с код на община RAZ 17, както следва:

Единен № на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

181700001

с. Бели Лом

ул. "Цариградско шосе" №31

181700002

с. Веселина

ул. "Христо Ботев"№46

181700003

с. Гороцвет

ул. "Искър" №13

181700004

с. Градина

ул. "Н. Й. Вапцаров" №37

181700005

с. Каменар

ул. "Тодювци" №33

181700006

с. Крояч

ул. "Централна "№9

181700007

гр. Лозница

ул. "Дружба" №15

181700008

гр. Лозница

ул. "Дружба" №21

181700009

гр. Лозница

ул. "Дружба" №31

181700010

с. Ловско

ул. "Стара планина" №6

181700011

с. Манастирци

ул. "Ал. Стамболийски" №22

181700012

с. Манастирско

ул. "Бели лом" №20

181700013

с. Сейдол

ул. "Г. С. Раковски" №18А

181700014

с. Синя Вода

ул. "Ст. Караджа" №14

181700015

с. Студенец

ул."Странджа"№18

181700016

с. Трапище

ул. "Христо Ботев" №27

181700017

с. Тръбач

ул. "Венелин" №16

181700018

с. Чудомир

ул. "Лудогорие" №16

181700019

с. Ловско

ул."Стара планина"№8, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

181700020

с. Крояч

ул. "Апшерон" №2, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.10.2021 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения