Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/НС
Разград, 11.11.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните избирателни секции в МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград„ АД на територията на община Разград, съгласно Заповед № 1665/11.11.2021г. г. на кмета на Община Разград

Постъпила е Заповед № 1665/11.11.2021 г. от Кмета на Община Разград заведена под  вх. № 280/11.11.2021 г. при РИК – Разград, като със същата е утвърдил номерацията, обхвата и адреса на СИК 182600071 и СИК № 182600072 при МБАЛ“ Св. Иван Рилски – Разград“ АД в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.,  както следва:

 

Обхват на секцията

Адрес

182600071

Избиратели с COVID – 19 настанени за лечение в МБАЛ „ Св.Иван рилски – Разград“ АД

МБАЛ „ Св.Иван рилски – Разград“ АД, гр. Разград , ул. „ Коста Петров „ № 2

182600072

Избиратели настанени за лечение в МБАЛ „ Св.Иван рилски – Разград“ АД извън избиратели с COVID – 19

МБАЛ „ Св.Иван рилски – Разград“ АД, гр. Разград , ул. „ Коста Петров „ № 2

 

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.6 във вр. от ИК, Заповед № 1665/11.11.2021 г.  на кмета на Община Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните избирателни секции в лечебно заведение  на  МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград“ АД гр. Разград, община Разград в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

 

Обхват на секцията

Адрес

182600071

Избиратели с COVID – 19 настанени за лечение в МБАЛ „ Св.Иван Рилски – Разград“ АД

МБАЛ „ Св.Иван рилски – Разград“ АД, гр. Разград , ул. „ Коста Петров „ № 2

182600072

Избиратели настанени за лечение в МБАЛ „ Св.Иван Рилски – Разград“ АД извън избиратели с COVID – 19

МБАЛ „ Св.Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград , ул. „ Коста Петров „ № 2

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.11.2021 в 04:06 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения