Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 151-ПВР/НС
Разград, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., заявени от Партия „ Движение за права и свободи“

Постъпили Заявления с вх. № 2-2/11.11.2021г., Вх. № 2-3 / 11.11.2021г. и Вх.№ № 2-4/11.11.2021г от упълномощен представител на Партия „ Движение за права и свободи“ за регистрация на 114(сто и четиринадесет) застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Представени са 114 броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Съгласно т.8 от Решение 707-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

Председателят предложи, комисията да вземе решение, с което да регистрира 114(сто и четиринадесет) застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., заявени от партия „ Движение за права и свободи“

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на ЦИК и Заявления с вх. № 2-2/11.11.2021г., Вх. № 2-3 / 11.11.2021г. и Вх.№ № 2-4/11.11.2021г от упълномощен представител на Партия „ Движение за права и свободи“, РИК – Разград

РЕШИ:

1. РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „ Движение за права и свободи“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Есмихан Шерафетова Мехмедова

 

2

Кадрие Назифова Шефкъева

 

3

Фатме Зияйдин Юмер

 

4

Ибрахим Хюсниев Османов

 

5

Синем Сунай Мехмед

 

6

Кяние Сали Мустафа

 

7

ЮЗЛЕМ НАДЖИ ХЮСЕИН

 

8

Надя Петрова Колева

 

9

Ганка Савова Борисова

 

10

Васфие Яхя Кочакова

 

11

Несин Али Хавенгели

 

12

Фикрет Керим Феим

 

13

Бирсен Мустафа Бекир

 

14

Сезер Зеки Мехмед

 

15

ТУРХАН САФЕТ АХМЕД

 

16

НЕРМИДИН ФАДЛИ ИСМАИЛ

 

17

ЗАФЕР НЕХАТ СЮЛЕЙМАН

 

18

АЙСЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

 

19

ИЛХАН ХАМИЛ ХАККЪ

 

20

СЕДАТ ВЕДАТ САЛИ

 

21

ГЮЛВЕР МЕХМЕД АЛИ

 

22

АДИЛ НУРИДИН КЕМАЛ

 

23

САБИХА ФЕТТОВА АДЕМ

 

24

ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ

 

25

АЙНУР ИСМЕТ ДИЛЯВЕР

 

26

АЙТЕН КЯМИЛ МУСТАФА

 

27

ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР

 

28

НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА

 

29

РУЖДИ ШАБАН ШЕФКЕТ

 

30

ОКТАЙ ЮНАЛ АХМЕД

 

31

АХМЕД ДЖЕВАТ ШЕРИФ

 

32

МУСТАФА СЕЛИМАН МУСТАФА

 

33

ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ

 

34

ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД

 

35

ВАСИЛ БАНЧЕВ ВАСИЛЕВ

 

36

АРИФ ЗИКРИ ИБРЯМ

 

37

ВАЙДЕ ХАСАН ХАСАН

 

38

ТАНЕР САЛИ ЗАКИР

 

39

ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ

 

40

БАСРИ АХМЕД МЕХМЕД

 

41

ЮКСЕЛ ХАМДИ ИСМАИЛ

 

42

НЕДЖМИ ИБРЯМ САБРИ

 

43

КЕРИМ САБИТ АХМЕД

 

44

ГЮНЕР МЮМЮН АКИФ

 

45

ЕСЕНГЮЛ РАСИМ ХАСАН

 

46

СЕВДЖАН РЕМЗИЕВА ЕМИН

 

47

АЙШЕ АХМЕД КАДИРОВА

 

48

СЕРКАН РЕЙХАН ХЪЛМИ

 

49

ЕРКАН ХАЙРЕДИН АДЕМ

 

50

РИДВАН РАМАДАН АЗИЗ

 

51

Мустафа Алиев Салиев

 

52

Мустафа Ерхан Хълми

 

53

Сидика Менду Махмудова

 

54

Вилдан Ридванова Али

 

55

Ерен Тунайев Зюхтиев

 

56

Алие Сабриева Ахмедова

 

57

Ведат Мехмедов Сабриев

 

58

Несрин Ремзиев Рушудов

 

59

Мустафа Зейнулов Тефиков

 

60

Неджмидин Хакъ Бекир

 

61

Мелин Мустафа Назъм

 

62

Айше Фикретова Марем

 

63

Селин Селим Юсеин

 

64

Румен Иванов Маринов

 

65

Селин Танер Салим

 

66

Танер Салим Сали

 

67

Светослав Маринов Крумов

 

68

Мелиса Айханова Хюсеинова

 

69

Гюлшен Мехмед Салиева

 

70

Айше Юзджанова Сали

 

71

Емине Ахмед Мандаджи

 

72

Азизе Лятиф Исмаил

 

273

Хюсеин Реджебов Фаиков

 

74

Затие Кабил Садулова

 

75

Бюрхан Якуб Мехмед

 

76

Неджля Алиева Мехмед

 

77

Нурай Исмаилов Нуриев

 

78

Ертан Ерханов Исметов

 

79

Динчер Османов Къров

 

80

ЕЛИЗА АТИНАЙ ГЬОЧГЕЛДИ

 

81

КАРДЕЛЕН ТУРГАЙ СЮЛЕЙМАН

 

82

Нуртен Даудова Ферзуева

 

83

Ахмед Рашидов Рашидов

 

84

Исмет Хюсеин Кочак

 

85

Асение Фахриева Касим

 

86

Алев Джихан Байкуш

 

87

Дилбер Ахмед Мустафова

 

88

Фатме Хюсеин Белбер

 

89

Аптула Фикрет Мехмед

 

90

Селин Сезаир Халил

 

91

Денис Танер Юсеин

 

92

Адевие Мюйселова Мустафа

 

93

Мефтуне Ибрахимова Мустафова

 

94

Хайрие Османова Мехмед

 

95

Емилия Симеонова Чавдарова

 

96

Назифе Мехмедова Мустафова

 

97

Шенгюл Реджеб Рашид

 

98

Ясмина Павлова Иванова

 

99

Илкяр Ибрахим Февзи

 

100

Хатидже Съдкъ Гьоч

 

101

Рефие Фадли Хюсеин

 

102

Орхан Хюсеинов Хамдиев

 

103

Мюзеям Мехмед Хамдиева

 

104

Гюлюмсер Невзатова Осман

 

105

Севим Ислямова Куванова

 

106

Гьонюл Селяйдин Ибрям

 

107

Октай Хожгюн Наджи

 

108

Мюстеджеб Бенанов Бедриев

 

109

Мустафа Мустафов Хасанов

 

110

Сабри Басриев Мехмедов

 

111

Ахмед Нуралов Пехливанов

 

112

Хайредин Мехмедов Хамдиев

 

113

Гьоксел Мехмед Мустафа

 

114

Зенун Мехмедов Мусов

 

 

2. ИЗДАВА удостоверения на застъпниците на партия „ Движение за права и свободи“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  и народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.11.2021 в 04:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения