Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 174-ПВР/НС
Разград, 12.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило запитване с вх. № 252/10.11.2021 г. от Андрей Кючуков – репортер в БНТ – Русе

Председателят докладва постъпило Запитване с вх. № 252/10.11.2021 г. от Андрей Кючуков – репортер в БНТ – Русе. Със запитването се моли да се получи разрешение за заснемане работата на СИК № 181600032, с. Бисерци, която обслужва хора с трайни увреждания, както и подобна такава на територията на община Исперих, както и да вземат интервюта от представителите на тези секции за работния им процес. Изрично подчертава, че заснемането ще запази тайната на вота и няма да се снима самия акт, показващ как и и за кого гласува дадения избирател, също така лицата на избирателите ще бъдат заснемани едва след тяхното изрично съгласие.

Председателят представи пред членовете на комисията проект на отговор, който да бъде адресиран до репортера на БНТ – Русе, съгласно който изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Съгласно чл. 227, ал. 1 от ИК се забранява използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъствате в качеството ви на представители на средствата за масово осведомяване, като ви се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни при преброяване на гласовете, в съответствие с разпоредбата на чл. 272, ал. 2 от ИК.

В чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, изрично е посочено, че никой не може да бъде фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи.

Частната собственост в Република България е неприкосновена, въз основа на което следва да получите разрешение от собственика или ползвателя на имота, при съпровождане и заснемане на работата на комисията, в който ще бъде упражнено правото на избор.

Заснемането на видеоматериала трябва да запази тайната на вота, като нямате право да снимате самия акт, както и самия избирател, освен при изрично негово съгласие.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК - Разград

РЕШИ:

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се заснеме работния процес на ПСИК № 181600032, с. Бисерци и подобна ПСИК на територията на община Исперих, за която РИК –Разград да бъде уведомена, доколкото не се нарушават законовите права на членовете на комисията, като следва да се получи съгласие от тяхна страна, за да може да бъдат интервюирани.

2. ДА СЕ ИЗПРАТИ отговор до Андрей Кючуков – репортер в БНТ – Русе.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.11.2021 в 05:38 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения