Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 187-ПВР/НС
Разград, 13.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 327/13.11.2021 г. от КП “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в състава на СИК в община Самуил

Постъпило е Заявление с вх.№ 327/13.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в състава на СИК № 182900014 с. Хърсово в община Самуил;

РИК – Разград със свое Решение № 64-ПВР/НС от 13.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Самуил и е утвърдила Списъка на резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Въз основа на изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и писмено Заявление с вх.№ 327/13.11.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“,  РИК-Разград

РЕШИ:

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ свое Решение № 64-ПВР/НС от 13.10.2021 г. за назначаване съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

1. ДОПЪЛВА Списъка на резервните членове със следното лице:

- Айше Реджеб Исмаил, ЕГН: ……………, образование: ……………, тел……………

 

2. ОСВОБОЖДАВА следното лице:

- от СИК № 182900014, с. Хърсово, община Самуил – Дочка Неделчева Иванова от длъжността „член“

 

3. НАЗНАЧАВА следното лице:

- в СИК № 182900014, с. Хърсово, община Самуил – Айше Реджеб Исмаил на длъжността „член“

 

4. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице, анулира издаденото удостоверение на освободеното.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.11.2021 в 08:50 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения