Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 192-ПВР/НС
Разград, 14.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Предложение Списък № 03 с вх. № 337/13.11.2021 г. от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за оттегляне пълномощията на представители на партията и замяна в списъка на упълномощените представители

Постъпило е Предложение с вх.№ 337/13.11.2021 г. от упълномощено лице на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за оттегляне на пълномощията на упълномощени представители на партията посочени в списък № 03 на упълномощените представители и замяна в списъка на упълномощените представители, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В предложението са посочени трите имена на оттеглените представители на партията, ЕГН и № и дата на пълномощното.

Съгласно т. 11 от Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, до изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица.

Комисията не установи нередовност в представения документ.

Съгласно т. 9 от Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, след извършване на проверка по т.4, 18 и 19 районните избирателни комисии, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК,  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК са дадени в Приложение № 2.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ПРОМЕНЯ публикувания със свое Решение № 156-НС от 11.11.2021 г. Списък на представителите на политическа пртия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ на интернет страницата на РИК-Разград в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  както следва:

 

Вместо представителите с оттегленото пълномощно:

№ по ред

собствено бащино и фамилно име на освободения представител

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Алейна Левент Оман

 

195-154/15.09.2021г.

2.

Мехмед Салиев Османов

 

195-150/15.09.2021г.

3.

Леман Ахмедова Ферадова

 

195-163/15.09.2021г.

 

Да се публикуват заявените други лица:

№ по ред

собствено бащино и фамилно име на предложения представител

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1.

Рамадан Зейналов Халилов

 

195-200/15.09.2021г.

2.

Семра Рамаданова Юсеинова

 

195-201/15.09.2021г.

3.

Метин Зекерие Мутиш

 

195-202/15.09.2021г.

4.

Мехмед Махмудов Юмеров

 

195-203/15.09.2021г.

5.

Ахмед Мехмед Кара

 

195-204/15.09.2021г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.11.2021 в 14:20 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения