Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 238-ПВР/НС
Разград, 14.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила информация от СИК на територията на Област Разград за гласуване от избиратели в двата вида избори и полагане на един подпис в избирателните списъци

Постъпила е информация, че в отделни СИК в Осемнадесети избирателен район – Разградски процедурата по гласуване е преминала по следния начин – избирателят е гласувал за двата вида избори: за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, получил е две отделни разписки за двата отделни избора, които е пуснал в избирателната кутия; поставил е подпис в избирателния списък само в колоната за единия вид избор. Представители на СИК са уведомили РИК, че тъй като според тях досега е полаган по един подпис в избирателния списък, те са приели и в случая за достатъчен положения един подпис.

Броя на гласувалите лица според броя на положените подписи в избирателния списък се посочва на отделен ред в Протокола на СИК, в който се вписват резултатите от изборите при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване. В същия протокол се посочва и броя на потвърдените гласове от машинното гласуване. Числата от двете записвания трябва да са равни и това е важната контрола от съответния протокол.

РИК - Разград приема, че при евентуално разминаване между броя на гласувалите лица според броя на положените подписи в избирателния списък и броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, за отчитане и на двата резултата следва да се вземат предвид броя на потвърдените гласове от машинното гласуване.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК РИК - Разград   

РЕШИ:

При съставяне на Протоколите на СИК за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, при констатирано несъответствие между броя на гласувалите лица според броя на положените подписи в избирателния списък и броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, за отчитане и на двата резултата следва да се вземат предвид броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, посочени в протокола от машинно гласуване.   

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.11.2021 в 21:41 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения