Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 258-ПВР
Разград, 19.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ 490/19.11.2021 г., коалиция „БСП за България“ за извършване на промяна в състав на ПСИК в община Лозница

Постъпило е Заявление с вх.№490/19.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 181700023, с. Веселина, община Лозница, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решения №101-ПВР/НС от 01.11.2021 г. е назначила съставите на ПСИК в община Лозница, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

В случая РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправеното предложение, поради което същото следва да бъде прието.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и писмено Заявление с вх.№ 490/19.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“, РИК - Разград

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА свое Решения №101-ПВР/НС от 01.11.2021 г. относно назначаване на съставите на ПСИК в община Лозница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

1. ДОПЪЛВА списъка на резервните членове със следното лице предложено от коалиция „БСП за България“ - Стефан Георгиев Райков, ЕГН ................., образование: ................., телефон .................;

2. ОСВОБОЖДАВА следното лице предложено от коалиция „БСП за България“ - от ПСИК № 181700023, с. Веселина, община Лозница – Зорка Николова Трифонова от длъжността „член“.

3. НАЗНАЧАВА следното лице предложено от коалиция „БСП за България“ - в ПСИК № 181700023, с. Веселина, община Лозница – Стефан Георгиев Райков на длъжността „член“.

4. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице, анулира издаденото удостоверение на освободеното лице.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.11.2021 в 20:53 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения