Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 03-ПВР/НС
Разград, 25.09.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне начина и мястото на обявяване на взетите от РИК-Разград решения

Със свое Решение № 546-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., ЦИК е утвърдила образци на указателни табели и табла на РИК и СИК,  и образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съгласно раздел І-ви, т.1 от горецитираното Решение, при произвеждане на изборите се съставят информационни табла.

С т.3.1. от раздел ІІ-ри от Решението си, ЦИК задължава районните избирателни комисии незабавно след назначаването им да определят с решение начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

С оглед приетите с Решение № 563-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК - Изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., всяка районна избирателна комисия следва да има и поддържа официална интернет страница.

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и раздел ІІ-ри, т.3.1. от Решение № 546-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., РИК-Разград,

 

РЕШИ:

1. Решенията на РИК – Разград се обявяват незабавно след приемането им.

2. Обявяването на приетите решения на РИК-Разград се извършва чрез публикуването им на интернет страницата на Комисията с адрес - rik18.cik.bg и на информационното табло, разположено във фоайето на Община Разград с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, партер.

3. Срокът за обжалване на решенията на РИК-Разград започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 25.09.2021 в 20:45 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения