Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 76-ПВР/НС
Разград, 21.10.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница, съгласно Заповед № 559/21.10.2021г. на кмета на Община Лозница, както и разпределяне на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината;

Постъпило е писмо от кмета на Община Лозница, депозирано под Вх. № 88/21.10.2021 г. при РИК-Разград, ведно с негова Заповед №559/21.10.2021г. за образуването на подвижни избирателни секции на територията на община Лозница според броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания, които следва да упражнят правото си на глас чрез гласуване в секция с подвижна избирателна кутия, както следва:

Населено място

Брой заявления

1

община Лозница - обща

10

2

с. Бели Лом

61

3

с. Веселина

30

4

гр. Лозница

10

5

с. Синя вода

10

Съгласно чл.90, ал.1 от ИК, уреждащ условията за назначаване на подвижните избирателни комисии, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл.37 ИК, като в правомощията на районната избирателна комисия е вменено определянето на броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления.

С оглед изложеното и съгласно броя на подадени заявления по чл.37 ИК, броят на ПСИК на територията на община Лозница следва да е:

Населено място

Брой заявления

Брой ПСИК

1

община Лозница - обща

10

1

2

с.Бели Лом

61

1

3

с. Веселина

30

1

4

гр. Лозница

10

1

5

с. Синя вода

10

1

Постъпила е Заповед № 559/21.10.2021 г. на Кмета на Община Лозница,  с която е образувал 5 (пет) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като със същата е утвърдил тяхната номерация и адрес на помещаване както следва:

Място на помещаване

181700021

гр. Лозница, ул. „В. Левски“ №6, стая №305

181700022

с. Бели Лом, ул. „Цариградско шосе“ № 33, стая №2

181700023

с. Веселина, ул. „Хр. Ботев“ №46, стая №2

181700024

гр. Лозница, ул. „В. Левски“ №6, стая №304

181700025

с. Синя вода, ул. „Александър Стамболийски“ №9, читалище

Съгласно т. 9 от Решение № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на ЦИК, в задължение на кмета на общината е да образува с нарочна заповед избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и да утвърди нейния номер.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Със свое Решение № 26-ПВР/НС/01.10.2021г. РИК-Разград е определила броя на членовете на всяка СИК обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания на територията на Осемнадесети изборен район-Разградски за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  – 6 (шест).

Съгласно т. 16 от Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, при назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към решението. В Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., ЦИК е определила изчислителната процедура за разпределение на местата в ръководствата на СИК между парламентарно представените партии и коалиции.

Разпределението на местата и ръководствата на ПСИК между парламентарно представените партии и коалиции следва да се извърши съобразно Методическите указания, както следва: 

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

1

4

5

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1

4

5

Коалиция „БСП за България“

3

2

5

Коалиция „Демократична България – обединение“

3

2

5

Партия „ДПС“

3

2

5

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

4

1

5

Общо

15

15

30

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл.37 от ИК, писмо от кмета на Община Лозница с вх. № 88/21.10.2021 г. в едно с негова Заповед № 559/21.10.2021г. Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК и Решение № 26 ПВР/НС / 01.10.2021г. на РИК Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

1.Определя броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Населено място

Брой ПСИК

1

Община Лозница - обща

1

2

с. Бели Лом

1

3

с. Веселина

1

4

гр. Лозница

1

5

с. Синя вода

1

2.Формира и утвърждава единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Място на помещаване

181700021

гр. Лозница, ул. „В. Левски“ №6, стая №305

181700022

с. Бели Лом, ул. „Цариградско шосе“ № 33, стая №2

181700023

с. Веселина, ул. „Хр. Ботев“ №46, стая №2

181700024

гр. Лозница, ул. „В. Левски“ №6, стая №304

181700025

с. Синя вода, ул. „Александър Стамболийски“ №9, читалище

3.Разпределя местата в СИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

1

4

5

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1

4

5

Коалиция „БСП за България“

3

2

5

Коалиция „Демократична България – обединение“

3

2

5

Партия „ДПС“

3

2

5

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

4

1

5

Общо

15

15

30

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Светлана Недялкова Неделчева

* Публикувано на 21.10.2021 в 20:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения