Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 83-ПВР/НС
Разград, 22.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Исперих, съгласно Заповед № 780/22.10.2021г. на кмета на Община Исперих, както и разпределяне на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината

Постъпила е Заповед № 780/22.10.2021 г. на Кмета на Община Исперих, заведена под вх. № 102/22.10.2021 г. при РИК – Разград, с която е образувал 6 (шест) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като със същата е утвърдил номерацията и адреса им, както следва:

Населено място

Адрес на изборно помещение за гласуване

181400037

с.Подайва

ул.“Васил Тинчев“ №5, ОУ „Отец Паисий“

181400038

с.Лъвино

ул.“Шести септември“ №14 - Кметство

181400039

с.Старо Селище

ул.“Никола Йонков Вапцаров“ - Кметство

181400040

с.Йонково

ул.“Васил Тинчев“ №57 - Кметство

181400041

с.Малко Йонково

ул.“Мусала“ №25

181400042

с.Тодорово

ул.“Васил Левски“ №30, ОУ „Васил Левски“

Съгласно т. 9 от Решение № 766-ПВР/НС 20 октомври 2021 г. на ЦИК, в задължение на кмета на общината е да образува с нарочна заповед избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и да утвърди нейния номер.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Със свое Решение № 26-ПВР/НС/01.10.2021г. РИК-Разград е определила броя на членовете на всяка СИК обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания на територията на Осемнадесети изборен район-Разградски за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 6 (шест).

Съгласно т. 16 от Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, при назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към решението. В Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., ЦИК е определила изчислителната процедура за разпределение на местата в ръководствата на СИК между парламентарно представените партии и коалиции.

Разпределението на местата в ръководствата на ПСИК, между парламентарно представените партии и коалиции, да се извърши съобразно Методическите указания, както следва: 

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

1

5

6

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1

5

6

Коалиция „БСП за България“

3

3

6

Коалиция „Демократична България – обединение“

4

2

6

Партия „ДПС“

4

2

6

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

5

1

6

Общо

18

18

36

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл.37 от ИК, Заповед № 780/22.10.2021г. на кмета на Община Исперих, Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК и Решение № 26-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

1. Формира и утвърждава единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Населено място

Адрес на изборно помещение за гласуване

181400037

с.Подайва

ул.“Васил Тинчев“ №5, ОУ „Отец Паисий“

181400038

с.Лъвино

ул.“Шести септември“ №14 - Кметство

181400039

с.Старо Селище

ул.“Никола Йонков Вапцаров“ - Кметство

181400040

с.Йонково

ул.“Васил Тинчев“ №57 - Кметство

181400041

с.Малко Йонково

ул.“Мусала“ №25

181400042

с.Тодорово

ул.“Васил Левски“ №30, ОУ „Васил Левски“

 

2. Разпределя местата в СИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

1

5

6

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1

5

6

Коалиция „БСП за България“

3

3

6

Коалиция „Демократична България – обединение“

4

2

6

Партия „ДПС“

4

2

6

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

5

1

6

Общо

18

18

36

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 22.10.2021 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения