Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 89-ПВР/НС
Разград, 25.10.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило предложение с вх.№ 107/25.10.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, за извършване на промени в състав на СИК в община Самуил

Постъпило е предложение с вх.№ 107/25.10.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена променя в състава на СИК № 182900011, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

РИК – Разград със свое Решение № 64-ПВР/НС от 13.10.2021 г. е назначила съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и писмено предложение с вх. № 107/25.10.2021 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА свое Решение № 64-ПВР/НС от 13.10.2021 г., относно назначаване на съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

1.ДОПЪЛВА списъка на резервните членове със следното лице предложено от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

 • Азис Сабри Азис, ЕГН ………., образование: ………., телефон ……….;

 

2.ОСВОБОЖДАВА следното лице предложено от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“:

 • от СИК № 182900011 с. Пчелина, община Самуил – Маринка Стефанова Георгиева от длъжността „секретар“;

 

3.НАЗНАЧАВА следното лице предложено от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ :

 • в СИК № 182900011 с. Пчелина, община Самуил – Азис Сабри Азис на длъжността „секретар“;

 

4.ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице, анулира издаденото удостоверение на освободения.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 25.10.2021 в 19:31 часа

Календар

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения