Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 91-ПВР/НС
Разград, 28.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Завет, съгласно Заповед № УД-02-09-378/26.10.2021 г. на кмета на Община Завет, както и разпределяне на местата в ръководствата между партиите и коалициите на територията на общината

Постъпила е Заповед № УД-02-09-378/26.10.2021 г. на Кмета на Община Завет заведена под  вх. № 110/26.10.2021 г. при РИК – Разград,  с която е образувал 5 (пет) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Завет за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като със същата е утвърдил номерацията, обхвата и адреса им и писмо с вх. № 122/28.10.2021 г., с което е уведомил комисията за допусната техническа грешка в адреса на една от секциите в заповедта, както следва:

Обхват на секцията

Адрес на подвижна избирателна секция

181100015

гр. Завет

ул. „Лудогорие“ № 19, Дирекция „Социално подпомагане“

181100016

с. Брестовене

Кметство, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 4

181100017

с. Острово

Кметство, ул. „Хемус“ № 34

181100018

с. Прелез (с обхват с. Прелез и с. Сушево)

с. Прелез, Кметство, ул. „Лудогорие“ № 47

181100019

с. Веселец (с обхват с. Веселец и с. Иван Шишманово)

с. Веселец, Кметство, ул. „Европа“ № 34 А

Съгласно т. 9 от Решение № 766-ПВР/НС 20 октомври 2021 г. на ЦИК, в задължение на кмета на общината е да образува с нарочна заповед избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и да утвърди нейния номер.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Със свое Решение № 26-ПВР/НС/01.10.2021г. РИК-Разград е определила броя на членовете на всяка СИК обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания на територията на Осемнадесети изборен район-Разградски за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 6 (шест).

Съгласно т. 16 от Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, при назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към решението. В Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., ЦИК е определила изчислителната процедура за разпределение на местата в ръководствата на СИК между парламентарно представените партии и коалиции.

Разпределението на местата в ръководствата на ПСИК, между парламентарно представените партии и коалиции, се извърши съобразно Методическите указания, както следва: 

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

1

4

5

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1

4

5

Коалиция „БСП за България“

3

2

5

Коалиция „Демократична България – обединение“

3

2

5

Партия „ДПС“

3

2

5

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

4

1

5

Общо

15

15

30

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.6 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл. 37 от ИК, Заповед № УД-02-09-378/26.10.2021 г.  на кмета на Община Завет Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК и Решение № 26 - ПВР/НС / 01.10.2021г. на РИК Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

1. Формира и утвърждава единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Завет в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Обхват на секцията

Адрес на подвижна избирателна секция

181100015

гр. Завет

ул. „Лудогорие“ № 19, Дирекция „Социално подпомагане“

181100016

с. Брестовене

Кметство, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 4

181100017

с. Острово

Кметство, ул. „Хемус“ № 34

181100018

с. Прелез (с обхват с. Прелез и с. Сушево)

с. Прелез, Кметство, ул. „Лудогорие“ № 47

181100019

с. Веселец (с обхват с. Веселец и с. Иван Шишманово)

с. Веселец, Кметство, ул. „Европа“ № 34 А

 

2. Разпределя местата в СИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижни избирателни кутии на територията на община Завет в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

1

4

5

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1

4

5

Коалиция „БСП за България“

3

2

5

Коалиция „Демократична България – обединение“

3

2

5

Партия „ДПС“

3

2

5

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

4

1

5

Общо

15

15

30

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 28.10.2021 в 21:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения