Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Разград, 23.03.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване членове на РИК Разград, които да контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините и изборните книжа по общини и секции

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 от ИК, т. 14 от Решение № 2134-НС от 25.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Упълномощава следните членове на РИК - Разград, които да контролират транспортирането, съхранението и разпределението на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа по общини и секции, както следва:

 

1.1. Николай Маринов Инков, ЕГН: ………..., Коалиция „ГЕРБ-СДС“

1.2. Жоро Михайлова Чобанов, ЕГН: ………..., Коалиция „Демократична България- Обединение“

1.3. Нергин Хюсеинов Хамдиев, ЕГН: ………..., ПП „ДПС“ – Резервен член.

 

 1. Лицата по т. 1 имат право да получат бюлетините за 18 МИР – Разградски и да подписват приемо-предавателните протоколи, както и всички други съпътстващи документи при необходимост.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Силвия Наскова Великова

* Публикувано на 23.03.2021 в 23:59 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения