Състав на РИК Разград

Председател

 1. Хубан Евгениев Соколов

Зам. председатели

 1. Светлана Недялкова Неделчева
 2. Силвия Наскова Великова

Секретар

 1. Нергин Хюсеинов Хамдиев

Членове

 1. Айсел Мехмедова Хасанова
 2. Жоро Михайлов Чобанов
 3. Катинка Петкова Матеева
 4. Мирослава Дакова Христова
 5. Николай Маринов Инков
 6. Павлина Иванова Кившанова
 7. Ралица Стефанова Костова-Цветанова
 8. Савина Миткова Ангелова
 9. Сюлбие Исмаилова Ибрямова
 10. Татяна Петрова Къйчева
 11. Юмгюл Мухарем Ахмедова

Календар

Решения

 • № 22-НС / 26.02.2021

  относно: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Лозница и утвърждаване списъка на резервните членове

 • № 21-НС / 26.02.2021

  относно: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Исперих и утвърждаване списъка на резервните членове

 • № 20-НС / 26.02.2021

  относно: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Завет и утвърждаване списъка на резервните членове

всички решения