Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 263-НС
Разград, 04.04.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

Постъпила е жалба с вх. № 363/04.04.2021 г. от ПП „Републиканци за България“, с която сигнализират, че в СИК  № 182600009, находяща се в с. Киченица, община Разград, е извършено нарушение на изборните правила като в кабината за гласуване има табела с № 9 – номера за участие в бюлетината на ПП “ДПС“.

По указание на РИК Разград бе извършена проверка в СИК  № 182600009 от Павлина Кившанова и Катина Матеева – членове на РИК, които установиха следното: В посочената по-горе секция действително има оформени табели с надпис „9“, които представляват указателен знак за номер на секцията – 182600009. Табелата не представлява агитационен материал, оформена е съобразно изискванията на Указанията на ЦИК за размера, съдържанието и оформянето на всяка една СИК в страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 РИК-Разград

Р Е Ш И:

Отхвърля жалба с вх. № 363/04.04.2021 г. от ПП „Републиканци за България“, постъпила в 17.19 ч., като неоснователна.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения