Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 262-НС
Разград, 04.04.2021

ОТНОСНО: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

Постъпила е жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, с която сигнализират, че в СИК  № 182900010, находяща се в с. Ножарово, община Самуил, е извършено нарушение на изборния процес, изразяващо се действия на кмета на селото по отношение на представител на коалицията – Бахтишен Салимова Селимова.

По указание на РИК Разград бе извършена проверка от СИК  № 182900010 от председателя Йозлем Зеррин Нури и заместник- председателя Ангел Наков Ангелов, които описаха следните факти:

- кмета на селото не се намира в секцията и не е извършвал описаните в жалбата действия;

- представителя на коалиция сам е напуснал секцията;

Дадени са указания на ръководството и членовете на СИК да осигуряват реда и спазването на ИК в района на секцията, включително да осигурят присъствието на редовно назначените и обявени участници в изборния процес.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 РИК-Разград

Р Е Ш И:

Отхвърля жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 ч., като неоснователна.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 04.04.2021 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения