Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Разград, 23.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единен номер на образувана подвижна избирателна секция на територията на Община Разград. Определяне броя на членовете на ПСИК съобразно постъпилите заявления, както и разпределението на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Назначаване на състава ПСИК в община Разград

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 от ИК, Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 год. на ЦИК и Решение № 2117-НС/22.02.2021 год. на ЦИК, РИК - Разград

РЕШИ: 

 1. Формира и утвърждава единните номера на образуваната подвижна избирателна секция за гласуване от избиратели с трайни увреждания на територията на Община Разград за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., съобразно единната номерация на секциите, както следва:

 

№ на ПСИК

Адрес на изборното помещение за гласуване

Обхват

182600072

Гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А (Административната сграда на Община Разград)

община Разград

 

           

 1. Разпределя местата в ПСИК за гласуване от избиратели с трайни увреждания в община Разград и техните ръководства между партиите и коалициите, както следва:

 

 

Община Разград

Оконч.

   

n - Брой СИК

1

y - Общ брой членове СИК

5

m - СИК с 5 члена

1

k= 0,02.(y-5.m)

0

z = y-k

5

   

Разпределение на местата в СИК на територията на общината:

5

а) за ПП „ДПС“ – n членове

1

б) за КП „Обединени патриоти“ – n

1

в) за ПП „Воля“ – n членове

1

г) за КП „ДБ - обединение“  – k

0

д) за ПП „ГЕРБ“ –( [z-5m-3(n-m)]х95)/165 + m

1

е) за КП БСП за България– ( [z-5m-3(n-m)]х70)/165 + m

1

   

Разпределение на местата за ръководство на СИК на територията на общината:

3

а) за ПП „ДПС“ – n членове

1

б) за КП „Обединени патриоти“ – n

0

в) за ПП „Воля“ – n членове

0

д) за ПП „ГЕРБ“ –( [z-5m-3(n-m)]х95)/165 + m

1

е) за КП БСП за България– ( [z-5m-3(n-m)]х70)/165 + m

1

 

3

 

3.НАЗНАЧАВА състава  на ПСИК за гласуване от избиратели с трайни увреждания в община Разград за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

 

Единен № на ПСИК   182600072 гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А -  Община Разград

Трите имена

ЕГН

Длъжност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Неврие Осман Шукри

 

Председател

Партия
ДПС

 

2

Николета Цветанова Цонева

 

Зам.-председател

Партия
ГЕРБ

 

3

Янко Нивелинов Йорданов

 

Секретар

Коалиция "БСП за България"

 

4

Иван Димитров Русев

 

Член

Коалиция "Обединени патриоти"

 

5

Пламена Стоянова Христова

 

Член

Партия "Воля"

 

             

 

 

4.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК за гласуване от избиратели с трайни увреждания в община Разград.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Силвия Наскова Великова

* Публикувано на 24.03.2021 в 00:01 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения