Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Разград, 23.03.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в лечебно заведение, включително в COVID отделение и място за задържане под стража в община Разград.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 92 от ИК, Решение № 2117-НС/22.02.2021 год. на ЦИК, Решение № 2062-НС/ 16.02.2021 год. на ЦИК и Решение № 92-НС от 19.03.2021 г. на РИК – Разград, РИК – Разград,

РЕШИ:

  1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в лечебно заведение, включително в COVID отделение и място за задържане под стража на територията на община Разград за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

 

Единен № на СИК   182600069 гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 33 - Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград

Трите имена

ЕГН

Длъжност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Йоанна Геогиева Димитрова

 

Председател

Коалиция "Обединени патриоти"

 

2

Доча Димитрова Петкова

 

Зам.-председател

Партия
ГЕРБ

 

3

Веселин Тодоров Василев

 

Секретар

Коалиция "БСП за България"

 

4

Емел Юмерова Ахмедова

 

Член

Партия
ДПС

 

5

Стефан Милчев Сайков

 

Член

Партия "Воля"

 

           

Единен № на СИК 182600070  гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 - МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД гр. Разград

Трите имена

ЕГН

Длъжност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Величка Найденова Александрова

 

Председател

Коалиция "БСП за България"

 

2

Нелина Методиева Мизурска

 

Зам.-председател

Партия
ГЕРБ

 

3

Ремзие Бедри Карахафуз

 

Секретар

Партия
ДПС

 

4

Ефтим Любенов Стаменов

 

Член

Коалиция "Обединени патриоти"

 

5

Росица Ангелова Лазарова

 

Член

Партия "Воля"

 

           

Единен № на СИК 182600071 гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2 - COVID отделение МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД гр. Разград

Трите имена

ЕГН

Длъжност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Хриска Русева Иванова

 

Председател

Партия
ГЕРБ

 

2

Цветелина Иванова Петкова

 

Зам.-председател

Партия "Воля"

 

3

Недялко Пенчев Неделчев

 

Секретар

Коалиция "БСП за България"

 

4

Вилдан Айриева Яръмкашева

 

Член

Партия
ДПС

 

5

Наделина Йорданова Йорданова

 

Член

Коалиция "Обединени патриоти"

 

 

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Разград.

            Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Силвия Наскова Великова

* Публикувано на 24.03.2021 в 00:03 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения