Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Разград, 23.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Решение 2087-НС ОТ 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ: 

1.Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партия „ДПС“ за община Исперих, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Серкан Рейхан Хълми

 

2

Валентин Великов Сенков

 

3

Насуф Тасин Насуф

 

4

Илхан Хамил Хаккъ

 

5

Милен Каменов Михайлов

 

6

Ерхан Вейсал Мехмед

 

7

Дениз Гюрсел Мехмед

 

8

Гюнер Мюмюн Акиф

 

9

Алтан Бюрхан Сали

 

10

Вайде Хасан Хасан

 

11

Николай Колев Смилов

 

12

Сезгин Хюсеин Али

 

13

 Ахмед Джеват Шериф

 

14

Ридван Рамадан Азис

 

15

Неджми Ибрям Сабри

 

16

Керим Сабит Ахмед

 

17

Айтен Фарисова Мехмедова

 

18

Юмер Наим Юмер

 

19

Хакъ Ахмед Мустафа

 

20

Фикрет Фикрет Хамид

 

21

Гюнел Адем Мюсреф

 

22

Турхан Сафет Ахмед

 

23

Еркан Хайредин Адем

 

24

Ружди Шабан Шефкет

 

25

Айтен Кямил Мустафа

 

26

Адил Нуридин Кемал

 

27

Октай Юнал Ахмед

 

28

Сабиха Феттова Адем

 

29

Гюлвер Мехмед Али

 

30

Айнур Исмет Дилявер

 

31

Тургай Назиф Нури

 

32

Ергин Нешад Дурмуш

 

33

Ниязи Хасан Мустафа

 

34

Ариф Зикри Ибрям

 

35

Севджан Ремзиева Емин

 

 

2.Издава удостоверения на застъпниците за община Исперих

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Силвия Наскова Великова

* Публикувано на 24.03.2021 в 00:05 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения