Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Разград, 26.03.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №79 – НС/19.03.2021г. на РИК-Разград

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 от ИК, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

Допуска поправка на фактическа грешка, в Решение №79–НС/19.03.2021г. на РИК-Разград както следва:

 

  В т.1 след „освобождава следните  членове в СИК“, вместо „предложени от ПП „ВОЛЯ“, да се чете „предложени от коалиция „ОП“ за Община Завет“.

- след „СИК № 181100004“, се  добавя „гр.Завет“, след „Радка Стефанова Василева“ се добавя „ЕГН ………, тел.:………“ ;

- след „СИК № 181100006“ се добавя „с.Веселец“, след „Иванка Манева Митева“ се добавя „ЕГН ………, тел.: ………“;

 

  В т.2 след „назначава“ се добавя „следните членове предложени от коалиция „ОП“ за Община Завет“ :

            - след „СИК № 181100004“ се добавя „гр. Завет“, след „Иванка Манева Митева“ се добавя „ЕГН ………, тел.: ………“;

            - след „СИК № 181100006“ се добавя „с.Веселец“, след „Радка Стефанова Василева“ се добавя „ЕГН ………, тел.: ………“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 27.03.2021 в 01:36 часа

Свързани решения:

79-НС/19.03.2021

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения