Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
Разград, 26.03.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №93 – НС/19.03.2021г. на РИК-Разград

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 от ИК, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

Допълва Решение №93-НС/19.03.2021г. на РИК – Разград, както следва:

 

В т.1 след „Допълва в списъка на резервните членове“ се добавя „следните лица предложени от ПП „ВОЛЯ“ от Община Кубрат:“

В т.2 след „Освобождава“ се добавя „следните лица предложени от ПП „ВОЛЯ“:“

В т.3 след „Назначава“ се добавя „следните лица предложени от ПП „ВОЛЯ“:“

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 27.03.2021 в 01:40 часа

Свързани решения:

93-НС/19.03.2021

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения