Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 12-НС
Разград, 17.02.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера за образуваните от кметовете на общини избирателни секции в 18-ти изборен район – Разградски за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., съобразно единната номерация на секцията, определена с Решение № 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК.

На основание чл.72, ал.1, т.6, във връзка с чл.72 ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1974 – НС /02.02.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Разград,

 

Р Е Ш И:

 

Формира и утвърждава единните номера за образуваните от кметовете на общини избирателни секции в 18-ти изборен район – Разградски за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., съобразно единната номерация на секцията, както следва:

 1. За община Разград:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

182600001

С.БАЛКАНСКИ

ул."Росица"№5-Читалище "Просвета"

182600002

С.БЛАГОЕВО

ул."Хр.Ботев"№45-сграда на бивше ОУ"Хр.Ботев"

182600003

С.ГЕЦОВО

ул."Патриарх Евтимий"№11 - клуб на пенсионера

182600004

С.ГЕЦОВО

ул."Младост"№2 - клуб на пенсионера

182600005

С.ДРЯНОВЕЦ

ул."Й.Стоянов"№35-Център за стари хора"Капанци"

182600006

С.ДЯНКОВО

ул."Осми март"№2-Читалище"Просвещение"

182600007

С.ДЯНКОВО

ул."Марица" №10 - ОУ"Отец Паисий"

182600008

С.ДЯНКОВО

ул."Марица"№10 - ОУ "Отец Паисий"

182600009

С.КИЧЕНИЦА

ул."Кирил и Методий"№29 - ритуална зала

182600010

С.ЛИПНИК

ул."Бачо Киро" №28 - ритуална зала

182600011

С.МОРТАГОНОВО

ул."Девети септември"№43 -Ритуална зала

182600012

С.НЕДОКЛАН

ул."България"№4-Читалище "Съзнание"

182600013

С.ОСЕНЕЦ

ул."Ст.Радков"№77-ОУ"Д-р Петър Берон"

182600014

С.ОСТРОВЧЕ

ул."Г.С.Раковски"№4-Зала в кметството

182600015

С.ПОБИТ КАМЪК

ул."Трети март"№60-Читалище"Самообразование 1894"

182600016

С.ПОРОИЩЕ

ул."Р.Княгиня"№18-Читалище "Просвета"

182600017

С.ПРОСТОРНО

ул."Стара планина" №1 -  зала в кметството

182600018

С.РАДИНГРАД

ул."Бузлуджа"№35-Читалище "Наука 1929"

182600019

С.РАКОВСКИ

ул."Първи май"№13-ЦДГ №2 "Пролет"

182600020

С.РАКОВСКИ

ул."Стара планина"№4- Клуб на пенсионера

182600021

С.РАКОВСКИ

ул."Г.С.Раковски"№69 - ОУ"Г.С.Раковски"

182600022

С.СТРАЖЕЦ

ул."Орел"№9-ОУ"Елин Пелин"

182600023

С.СТРАЖЕЦ

ул."Средец"№13-ЦДГ"Пролет"

182600024

С.ТОПЧИИ

ул."Д.Чинтулов"№1-Читалище"Просвета 1895"

182600025

С.УШИНЦИ

ул."Бузлуджа"№1-Читалище "Нов живот"

182600026

С.ЧЕРКОВНА

ул."Трети март"№13а - клуб на пенсионера

182600027

С.ЯСЕНОВЕЦ

ул."Кирил и Методий"№1-ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

182600028

С.ЯСЕНОВЕЦ

ул."Недю Лицов"№6 - ЦДГ №2 "Дора Габе"

182600029

С.ЯСЕНОВЕЦ

ул."Дунав"№35 - ЦДГ №2 "Дора Габе"-филиал

182600030

ГР.РАЗГРАД

ул."Камчия"№1 - ПГИ "Робер Шуман"

182600031

ГР.РАЗГРАД

ул."Камчия"№1 - ПГИ "Робер Шуман"

182600032

ГР.РАЗГРАД

ул."Вардар"№9-ОУ"Никола Икономов"

182600033

ГР.РАЗГРАД

ул."Вардар"№9-ОУ "Никола Икономов"

182600034

ГР.РАЗГРАД

ул."Княз Борис I"№62-ОУ"Васил Левски"

182600035

ГР.РАЗГРАД

ул."Княз Борис I"№62-ОУ"Васил Левски"

182600036

ГР.РАЗГРАД

ул."Княз Борис I"№62 - ОУ"Васил Левски"

182600037

ГР.РАЗГРАД

ул."Княз Борис I"№62-ОУ"Васил Левски"

182600038

ГР.РАЗГРАД

ул."Княз Борис I"№62-ОУ"Васил Левски"

182600039

ГР.РАЗГРАД

ул."Отец Паисий"№6-ОУ"Отец Паисий"

182600040

ГР.РАЗГРАД

ул."Отец Паисий"№6-ОУ"Отец Паисий"

182600041

ГР.РАЗГРАД

ул."Абритус"№21-ЦДГ №11 "Детелина"

182600042

ГР.РАЗГРАД

ул."Абритус"№21-ЦДГ №11 "Детелина"

182600043

ГР.РАЗГРАД

ул."Н.Й.Вапцаров"№10 ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"- стария МУЦ

182600044

ГР.РАЗГРАД

ул."Н.Й.Вапцаров"№10-ОУ"Н.Й.Вапцаров"

182600045

ГР.РАЗГРАД

ул."Цар Симеон" №8- Детска ясла "Звездици"

182600046

ГР.РАЗГРАД

ул."Цар Симеон"№8 - Детска ясла "Звездици"

182600047

ГР.РАЗГРАД

ул."Грънчарска"№5 - ЦПЛР - ЦРД

182600048

ГР.РАЗГРАД

ул."Марица"№33-ЦДГ №12 "Зорница"

182600049

ГР.РАЗГРАД

ул."Трапезица"№1 - ЦПЛР - ЦУТНТ

182600050

ГР.РАЗГРАД

ул."Дъбрава"№2-СУ"Христо Ботев"

182600051

ГР.РАЗГРАД

ул."Дъбрава"№2-СУ"Христо Ботев"

182600052

ГР.РАЗГРАД

ул."Дъбрава"№2-СУ"Христо Ботев"

182600053

ГР.РАЗГРАД

 ул."Н.Й.Вапцаров"№10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦ

182600054

ГР.РАЗГРАД

 ул."Н.Й.Вапцаров"№10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦ

182600055

ГР.РАЗГРАД

ул."Н.Й.Вапцаров"№10-ОУ"Н.Й.Вапцаров"

182600056

ГР.РАЗГРАД

ул."Южен булевард"№48б - ЦДГ №8 "Райна Княгиня"

182600057

ГР.РАЗГРАД

ул."Южен булевард"№48б - ЦДГ №8 "Райна Княгиня"

182600058

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"

182600059

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"

182600060

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"

182600061

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - детска ясла "Слънчево детство"

182600062

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"

182600063

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"

182600064

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - детска ясла "Слънчево детство"

182600065

ГР.РАЗГРАД

ж.к."Орел" - детска ясла "Слънчево детство"

182600066

ГР.РАЗГРАД

Ж.П. гара Разград - клуб

182600067

ГР.РАЗГРАД

ул."Хаджи Димитър"№30 - Дом за стари хора

182600068

ГР.РАЗГРАД

ул."Хаджи Димитър"№17-Дом за възрастни с деменция

 

 1. За община Завет:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

181100001

С.БРЕСТОВЕНЕ

ул."Н.Й.Вапцаров" №4   - кметството

181100002

С.БРЕСТОВЕНЕ

ул".Н.Й.Вапцаров" №6 - ОУ"Хр.Ботев"

181100003

С.БРЕСТОВЕНЕ

ул."Демокрация" №2 - читалище

181100004

С.ВЕСЕЛЕЦ

ул. "Европа" №34а - кметство

181100005

ГР.ЗАВЕТ

ул. "Лудогорие" №19 - Дирекция"Социално подпомагане"

181100006

ГР.ЗАВЕТ

ул."Кирил и Методий" №34 - СОУ "Св.св.Кирил и Методий"

181100007

ГР.ЗАВЕТ

ул."Кирил и Методий" №64 - пенсионерски клуб №2

181100008

ГР.ЗАВЕТ

ул."Лудогорие" №19а - читалище

181100009

С.ИВАН ШИШМАНОВО

ул."Васил Левски" №17 - кметство

181100010

С.ОСТРОВО

ул."Хемус" №34 - кметство

181100011

С.ОСТРОВО

ул."Иван Вазов" №1 - ЦДГ"Радост"

181100012

С.ОСТРОВО

ул."Хемус" № 69 - ОУ "Хр.Ботев"

181100013

С.ПРЕЛЕЗ

ул."Лудогорие" №47- кметство

181100014

С.СУШЕВО

ул."Трети март"  №42 - ОУ "В.Левски"

 

 1. За община Цар Калоян:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

183600001

С.ЕЗЕРЧЕ

ул."Д.Дебелянов"№1 - Основно училище

183600002

С.ЕЗЕРЧЕ

ул."В.Левски"  №4- Читалище

183600003

С.ЕЗЕРЧЕ

ул."Д.Дебелянов"№1 - Основно училище

183600004

С.КОСТАНДЕНЕЦ

пл."Освобождение"-Читалище

183600005

ГР.ЦАР КАЛОЯН

ул."Демокрация" - Читалище

183600006

ГР.ЦАР КАЛОЯН

ул."Ген.Тотлебен"№3- Д"СП"

183600007

ГР.ЦАР КАЛОЯН

ул."Освобождение" - СОУ "Христо Ботев"

183600008

ГР.ЦАР КАЛОЯН

ул."Освобождение" - СОУ"Христо Ботев"

183600009

ГР.ЦАР КАЛОЯН

ул."Кирил и Методий"№2 библиотека "Ахмед Шериф"

 

 1. За община Кубрат:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

181600001

С.БЕЛОВЕЦ

ул."Искър" №2 - читалище

181600002

С.БЕЛОВЕЦ

ул".В.Левски" №31 - ОУ "В.Левски"

181600003

С.БИСЕРЦИ

ул."Бисер" №62 - ОУ"Н.Й.Вапцаров"

181600004

С.БИСЕРЦИ

ул."Бисер" №25 - читалище

181600005

С.БОЖУРОВО

ул."В.Левски" № 32 - читалище

181600006

С.ГОРИЧЕВО

ул."Лудогорие"№40 - читалище откъм ул."Панайот Хитов"

181600007

С.ЗАДРУГА

ул."Христо Ботев" №22 - читалище

181600008

С.ЗВЪНАРЦИ

ул."Кирил и Методий" №13 - НЧ"Васил Левски 1932"

181600009

С.КАМЕНОВО

ул."Трапезица" № 56 - читалище

181600010

ГР.КУБРАТ

ул."Лом "№1 - ОУ"Хр.Смирненски"

181600011

ГР.КУБРАТ

ул."Лом" №1- ОУ"Хр.Смирненски"

181600012

ГР.КУБРАТ

ул."Лом" №1 - ОУ"Хр.Смирненски"

181600013

ГР.КУБРАТ

ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГ

181600014

ГР.КУБРАТ

ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГ

181600015

ГР.КУБРАТ

ул."Страцин"№12 ПУИ "Д-р Петър Берон" - горен вход

181600016

ГР.КУБРАТ

ул."Страцин"№1СУ "Хр.Ботев"- стара сграда,вход откъм ул."Юрий Гагарин"

181600017

ГР.КУБРАТ

ул."Страцин"№1СУ"Хр.Ботев" - нова сграда,актова зала

181600018

ГР.КУБРАТ

ул."П.Яворов"№9-здравна служба

181600019

С.МЕДОВЕНЕ

ул."Хан Аспарух" №20 - читалище

181600020

С.МЪДРЕВО

ул."Хан Кубрат "№77 - Детска градина

181600021

С.РАВНО

ул."Иван Вазов" №25 - НЧ"Стефан Караджа"

181600022

С.САВИН

ул."Здравец "№2а - читалище

181600023

С.СЕВАР

ул."Юрий Гагарин " №1 - читалище-актова зала

181600024

С.СЕВАР

ул."Кирил и Методий "№14 - училище

181600025

С.СЕСЛАВ

ул. "Александър Стамболийски" №19 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

181600026

С.ТЕРТЕР

ул."Иван Вазов" №1,първи етаж на адм.сграда

181600027

С.ТОЧИЛАРИ

ул."Цар Калоян" №7 -  първи етаж на адм.сграда

181600028

С.ЮПЕР

пл."Оборище" №6 - читалище

181600029

ГР.КУБРАТ

ул."Княз Борис I" №12 МБАЛ-Кубрат-ЕООД

181600030

С.ТЕРТЕР

ул."Гоце Делчев"№5 Дом  за стари хора с.Тертер

 

 1. За община Исперих:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

181400001

С.БЕЛИНЦИ

ул."В.Левски" №13 - читалище

181400002

С.БЪРДОКВА

ул."Хан Крум" №14 - кметство

181400003

С.ВАЗОВО

ул."Александър Стамболийски" №18 - училище

181400004

С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ

ул."П.Банков" №58 - читалище

181400005

С.ДУХОВЕЦ

ул."Н.Й.Вапцаров" №44 - кметство

181400006

С.ДЕЛЧЕВО

ул."Лудогорие" №7- кметство

181400007

ГР.ИСПЕРИХ

ул."Шести септември" №41а

181400008

ГР.ИСПЕРИХ

ул."Хан Аспарух" №11 - Гимназия "В.Левски"

181400009

ГР.ИСПЕРИХ

ул."Чумерна" №6 - ЦДГ- №5

181400010

ГР.ИСПЕРИХ

ул."В.Левски" №72 - у-ще"В.Априлов"

181400011

ГР.ИСПЕРИХ

ул."В.Левски" №70 - Художествена галерия,зала 1

181400012

ГР.ИСПЕРИХ

ул."В.Левски" №71 - читалище

181400013

ГР.ИСПЕРИХ

ул."Лудогорие" №90- у-ще Хр.Ботев /новото/

181400014

ГР.ИСПЕРИХ

ул."Бачо Киро" №1 - исторически музей-вход от към футб.комплекс

181400015

ГР.ИСПЕРИХ

ул."В.Левски" №71-исторически музей,изложбена зала

181400016

ГР.ИСПЕРИХ

ул."Цар Освободител" №6 - исторически музей

181400017

С.ЙОНКОВО

ул".В.Тинчев" №57 - читалище

181400018

С.МАЛКО ЙОНКОВО

ул."Мусала" №25 - спирка

181400019

С.КИТАНЧЕВО

ул."Хан Аспарух" №34 - читалище

181400020

С.КИТАНЧЕВО

ул."Хан Аспарух" №53 - училище

181400021

С.КОНЕВО

ул."Баба Парашкева" №31 - читалище

181400022

С.КЪПИНОВЦИ

ул."Лудогорие" №52 - бивша Детска градина

181400023

С.ЛУДОГОРЦИ

ул."Вихрен" №26 - читалище

181400024

С.ЛЪВИНО

ул."6-ти септември" №12- читалище

181400025

С.ЛЪВИНО

ул."Царевец "№1 - бивша ДГ"Славейче"

181400026

С.ДРАГОМЪЖ

ул."Иван Кръстев" №12 - кметство

181400027

С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ

ул."Васил Левски" №2 - кметство

181400028

С.ПОДАЙВА

ул."9-ти септември" №28  читалище-тото пунк

181400029

С.ПОДАЙВА

ул."В.Тинчев" №5 - училище

181400030

С.ПЕЧЕНИЦА

ул."Добруджа" №9 - ЦДГ "Васил Левски"

181400031

С.РАЙНИНО

ул."Райна княгиня" №2- читалище

181400032

С.СВЕЩАРИ

ул."Демокрация" №40 - читалище

181400033

С.СТАРО СЕЛИЩЕ

ул."Христо Ботев" №6 - читалище

181400034

С.СРЕДОСЕЛЦИ

ул."Светлина" №24- кметство

181400035

С.ТОДОРОВО

ул."В.Левски" №30 - училище

181400036

С.ЯКИМ ГРУЕВО

ул."Етър" №2 - читалище

 

 1. За община Самуил:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

182900001

С.БОГДАНЦИ

ул."Г.Бенковски" №14 - читалище"Просвета"

182900002

С.БОГОМИЛЦИ

ул."Гео Милев" №17 - читалище"В.Левски"

182900003

С.ВЛАДИМИРОВЦИ

ул."Христо Ботев" №2 - ОУ "Христо Ботев"

182900004

С.ВЛАДИМИРОВЦИ

ул."Христо Ботев" №2 - ОУ "Христо Ботев"

182900005

С.ГОЛЯМА ВОДА

ул."Царевец"№25- читалище "Свобода-1919"

182900006

С.ГОЛЯМ ИЗВОР

ул."Васил Левски" №85 - пенсионерски клуб

182900007

С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ

ул."Тракия" №24 - читалище "П.Хилендарски"

182900008

С.ЗДРАВЕЦ

ул."Гео Милев"№56 -читалище "Н.Й.Вапцаров"

182900009

С.КРИВИЦА

ул."Ивайло" № 42а- читалище"Развитие"

182900010

С.НОЖАРОВО

ул."Хр.Смирненски" №6 - НУ"Г.С.Раковски"

182900011

С.ПЧЕЛИНА

ул."Байкал  №2 - Административна сграда на кметство

182900012

С.КАРА МИХАЛ

ул."Хр.Ботев" №5 - пенсионерски клуб

182900013

С.ХУМА

ул."Гео Милев" №25 - читалище"В.Левски"

182900014

С.ХЪРСОВО

ул."Ал.Стамболийски" №32- читалище "Паметник"

182900015

С.САМУИЛ

ул."Д.Благоев" №38 - читалище"Хр.Ботев"

182900016

С.САМУИЛ

ул."Ивайло" №16 - ЦДГ"Кокиче"

 

 1. За община Лозница:

 

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

181700001

С.БЕЛИ ЛОМ

ул."Цариградско шосе" №31 - ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

181700002

С.ВЕСЕЛИНА

ул".Христо Ботев"№46 - кметство

181700003

С.ГОРОЦВЕТ

ул."Искър "№13 - читалище"Пробуда"

181700004

С.ГРАДИНА

ул."Н.Й.Вапцаров" №37 - читалище "Светлина"

181700005

С.КАМЕНАР

ул."Тодювци" №33 -читалище"Наука"

181700006

С.КРОЯЧ

ул."Централна "№9 - читалище"Борис Анастасов"

181700007

ГР.ЛОЗНИЦА

ул."Дружба" №15 - НУ"Васил Левски"

181700008

ГР.ЛОЗНИЦА

ул."Дружба" №21 - читалище"Пробуда"

181700009

ГР.ЛОЗНИЦА

ул."Дружба" №31 - ПГ по ВМЗ "Ал.Стамболийски"

181700010

С.ЛОВСКО

ул."Стара планина" №6 - старото кметство

181700011

С.МАНАСТИРЦИ

ул."Ал.Стамболийски" №22 - читалище-изток

181700012

С.МАНАСТИРСКО

ул."Бели лом" №20 - читалище

181700013

С.СЕЙДОЛ

ул."Г.С.Раковски" №18а - читалище-Развитие

181700014

С.СИНЯ ВОДА

ул."Ст.Караджа" №14 - училище"Св.св.Кирил и Методий"

181700015

С.СТУДЕНЕЦ

ул."Странджа"№18 - читалище"Отец П.Хилендарски"

181700016

С.ТРАПИЩЕ

ул."Христо Ботев" №27 - читалище"Хр.Ботев"

181700017

С.ТРЪБАЧ

ул."Венелин" №16 - читалище"П.Яворов"

181700018

С.ЧУДОМИР

ул."Лудогорие" №16 - читалище"Васил Левски-1935г"

181700019

С.ЛОВСКО

ул."Ст.планина"№8-Дом за възрастни с физически увреждания

181700020

С.КРОЯЧ

ул."Апшерон" №2 - ЦНСТПЛФУ

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 17.02.2021 в 20:44 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения