Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
Разград, 26.03.2021

ОТНОСНО: Допълване списъка с резервни членове и промяна в състави на СИК в Община Разград

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т.4  от ИК, и Предложение с вх. №185/26.03.2021г. от коалиция ГЕРБ-СДС,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция ГЕРБ-СДС за територията на Община Разград:

 

Имена

ЕГН

Образование

Специалност

коалиция

телефон

Тансу Юзджанова Джеватова

 

средно

ПМГ

ГЕРБ-СДС

 

Даниела Иванова Русева

 

висше

соц. дейности

ГЕРБ-СДС

 

Деян Йорданов Начев

 

висше

маш. оператор

ГЕРБ-СДС

 

Величка Спасова Воденичарова

 

средно

иконимика

ГЕРБ-СДС

 

Николина Минчева Иванова

 

висше

гимназия

ГЕРБ-СДС

 

Елиза Филипова Маджурова

 

средно

икономика

ГЕРБ-СДС

 

Селиме Салим Реджебова

 

висше

икономика

ГЕРБ-СДС

 

Ангел Велинов Венков

 

средно

гимназия

ГЕРБ-СДС

 

Гюлвер Севджан Хюсеин

 

средно

икономика

ГЕРБ-СДС

 

Радосвета Петкова Иванова

 

висше

Чов. ресурси

ГЕРБ-СДС

 

Цветелина Георгиева Митева

 

средно

иконимика

ГЕРБ-СДС

 

Елис Давудова Ибрахимова

 

висше

медицина

ГЕРБ-СДС

 

Неджля Алиева Хабилова

 

средно

икономика

ГЕРБ-СДС

 

Господин Пенчев Господинов

 

средно

автотранспорт

ГЕРБ-СДС

 

Николинка Косева Иванова

 

Средно-спец.

счетоводство

ГЕРБ-СДС

 

Дилбер Адем Исмаил

 

висше

педагогика

ГЕРБ-СДС

 

Коци Николаев Неделчев

 

средно

гимназия

ГЕРБ-СДС

 

Берна Сунай Бейти

 

средно

икономика

ГЕРБ-СДС

 

Мартина Тинкова Гецова

 

висше

КТТ

ГЕРБ-СДС

 

Павел Ангелов Дамянов

 

средно

ПМГ

ГЕРБ-СДС

 

Мехмед Яшаров Хасанов

 

средно

строителство

ГЕРБ-СДС

 

Сечил Синан Мехмед

 

висше

мениджмънт

ГЕРБ-СДС

 

Гюнюл Себайдинова Мехмедова

 

средно

иконимика

ГЕРБ-СДС

 

Валентина Валентинова Диканарова

 

средно

филолог

ГЕРБ-СДС

 

Ирина Руменова Маринова

 

висше

икономика

ГЕРБ-СДС

 

Илияна Светлозарова Стоянова

 

висше

ТУТ

ГЕРБ-СДС

 

Десислава Николова Иванова

 

висше

икономика

ГЕРБ-СДС

 

 

2.Освобождава и назначава в съответните СИК следните лица предложени от коалиция ГЕРБ-СДС за община Разград:

 

СИК

Промяна в състава на съответната СИК

СИК № 006

ОСВОБОЖДАВА: Неделчо Велчев Досев, ЕГН …………….. на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Сечил Синан Мехмед ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 006

ОСВОБОЖДАВА: Зелиха Юкселова Мехмедова, ЕГН …………….. на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Гюнюл Себайдинова Мехмедова, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 007

ОСВОБОЖДАВА: Анжела Тодорова Славова, ЕГН …………….. на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Елис Давудова Ибрахимова, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 008

ОСВОБОЖДАВА: Сезен Исмет Мехмед, ЕГН …………….. на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Неджля Алиева Хабилова, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 008

ОСВОБОЖДАВА: Бейти Сунай Бейти, ЕГН …………….. на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Берна Сунай Бейти, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 009

ОСВОБОЖДАВА: Сема Северинова Росенова, ЕГН …………….., на длъжността член. НАЗНАЧАВА: Тансу Юзджанова Джеватова, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 010

ОСВОБОЖДАВА: Николета Цветанова Цонева, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Цветан Неделчев Цонев, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 012

ОСВОБОЖДАВА: Есин Ергинова Исмаилова, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Нелина Методиева Мизурска, ЕГН …………….. от СИК 070.

СИК № 013

ОСВОБОЖДАВА: Пламена Цончева Станчева, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Антония Атанасова Тодорова, ЕГН …………….. от СИК 050.

СИК № 023

ОСВОБОЖДАВА: Ганка Цонева Бобчева, ЕГН …………….. на длъжност председател. НАЗНАЧАВА: Дилбер Адем Исмаил, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 027

ОСВОБОЖДАВА: Мехмед Джеват Мустафа, ЕГН …………….. на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Мехмед Яшаров Хасанов,ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 028

ОСВОБОЖДАВА: Светлин Емилов Максимов, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Гюлвер Севджан Хюсеин, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 031

ОСВОБОЖДАВА: Димитър Цветанов Ангелов, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Марина Красенова Георгиева, ЕГН …………….. от СИК 023.

СИК № 045

ОСВОБОЖДАВА: Младен Станчев Матев, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Илиана Светлозарова Стоянова , ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 023

ОСВОБОЖДАВА: Марина Красенова Георгиева, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Елиза Филипова Маджурова, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 049

ОСВОБОЖДАВА: Мария Костова Ангелова, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА:

Мартин Димитров Димитров, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 050

ОСВОБОЖДАВА: Радостина Цветанова Иванова, ЕГН …………….., на длъжност секретар. НАЗНАЧАВА: Ивелина Георгиева Димитрова, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 050

ОСВОБОЖДАВА: Антония Атанасова Тодорова,ЕГН ……………..на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Мартина Тинкова Гецова,ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 051

ОСВОБОЖДАВА: Димана Захариева Йорданова, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА:

Анита Стойчева Димитрова, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 051

ОСВОБОЖДАВА: Оксана Йовчева Христова, ЕГН …………….., на длъжност секретар. НАЗНАЧАВА:

Николина Минчева Иванова, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 052

ОСВОБОЖДАВА: Цветелина Василева Стоянова, ЕГН …………….., на длъжност председател. НАЗНАЧАВА: Цонка Йорданова Рашкова, ЕГН …………….. от СИК 052. На мястото на Цонка Йорданова Рашкова, ЕГН ……………... НАЗНАЧАВА: Цветелина Василева Стоянова, ЕГН ……………..от СИК 052.

СИК № 055

ОСВОБОЖДАВА: Мериела Неделчева Неделчева,ЕГН ……………..на длъжност член отпада. На нейното място Павел Ангелов Дамянов,ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 020

ОСВОБОЖДАВА: Бисер Христов Алексиев, ЕГН …………….., от длъжност член. НАЗНАЧАВА: Селиме Салим Реджебова, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 018

ОСВОБОЖДАВА: Патриция Искренова Христова, ЕГН …………….., от длъжност член. НАЗНАЧАВА: Ангел Велинов Венков, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 021

ОСВОБОЖДАВА: Тодор Димитров Тодоров,ЕГН …………….., от длъжност член. НАЗНАЧАВА: Коци Николаев Неделчев, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 057

ОСВОБОЖДАВА: Марийка Димитрова Димитрова, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Диана Пенева Славова, ЕГН ……………..от СИК 057.

СИК № 057

ОСВОБОЖДАВА: Диана Пенева Славова, ЕГН …………….., на длъжност председател. НАЗНАЧАВА:

Радоствета Петкова Иванова, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 063

ОСВОБОЖДАВА: Румяна Недялкова Атанасова, ЕГН …………….., на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Даниела Иванова Русева, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 064

ОСВОБОЖДАВА: Матьо Иванов Коцев, ЕГН …………….., на длъжност председател. НАЗНАЧАВА: Цветелина Георгиева Митева, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 050

ОСВОБОЖДАВА: Росица Александрова Русева, ЕГН ……………..на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Десислава Николова  Иванова ЕГН: ……………..от резервния списък

СИК № 032

ОСВОБОЖДАВА: Даниел Георгиев Иванов, ЕГН ……………..на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Валентина Валентинова Диканарова, ЕГН ……………..от резервния списък.

СИК № 039

ОСВОБОЖДАВА: Пламен Пламенов Пейчев, ЕГН ……………..на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Ирина Руменова Маринова от резервния списък.

СИК № 069

ОСВОБОЖДАВА: Доча Димитрова Петкова, ЕГН ……………..на длъжност зам. Председател. НАЗНАЧАВА: Величка Спасова Воденичарова, ЕГН …………….. от резервния списък.

СИК № 070

ОСВОБОЖДАВА: Нелина Методиева Мизурска, ЕГН ……………..на длъжност зам. Председател. НАЗНАЧАВА: Доча Димитрова Петкова, ЕГН …………….. от СИК 069.

СИК № 005

ОСВОБОЖДАВА: Росица Ненова Герджикова, ЕГН ……………..на длъжност член. НАЗНАЧАВА: Деян Йорданов Начев, ЕГН …………….. от резервния списък.

 

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Разград.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лице на СИК в община Разград.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 27.03.2021 в 01:44 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения