Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
Разград, 29.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Решение 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Разград, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

 
 

1

Осман Фикретов Османов

 

 

2

Сидика Менду Махмудова

 

 

3

Вилдан Ридванова Али

 

 

4

Ерен Тунайев Зюхтиев

 

 

5

Алие Сабриева Ахмедова

 

 

6

Салим Нергинов Аптиев

 

 

7

Несрин Ремзиев Рушудов

 

 

8

Мустафа Зейнулов Тефиков

 

 

9

Неджмидин Хакъ Бекир

 

 

10

Фахредин Салиев Мехмедов

 

 

11

Муса Мустафов Мехмедов

 

 

12

Шенис Джеваби Дуйгун

 

 

13

Айдън Акифов Мюстеджебов

 

 

14

Светослав Маринов Крумов

 

 

15

Айшегюл Хасанова Салиева

 

 

16

Фетта Лютфи Фетта

 

 

17

Айше Юзджанова Раимова

 

 

18

Емине Ахмед Мандаджи

 

 

19

Мехмед Салиев Османов

 

 

20

Рамадан Зейналов Халилов

 

 

21

Затие Кабил Садулова

 

 

22

Мустафа Мустафов Бозаджиев

 

 

23

Мюзеям Османова Бозаджиева

 

 

24

Ремзие Исмаил Акиф

 

 

25

Назике Басри Шефкъева

 

 

26

Денис Динчеров Къров

 

 

27

Емре Ерджанов Екремов

 

 

28

Сезджан Салим Ебазер

 

 

29

Нуртен Даудова Ферзуева

 

 

30

Лора Борисова Александрова

 

 

31

Ерол Сюлюманов Чолаков

 

 

32

Асение Фахриева Касим

 

 

33

Севинч Кадир Молла-Мехмед

 

 

34

Гюлюмсер Сюлейман Расим

 

 

35

Николинка Тодорова Джебарова

 

 

36

Айше Мехмедова Идиризова

 

 

37

Байсе Алиева Неджибова

 

 

38

Равие Сабри Риза

 

 

39

Сабри Бахри Сабри

 

 

40

Несрин Халилова Ислямова

 

 

41

Юксел Фаик Гьоч

 

 

42

Емилия Симеонова Чавдарова

 

 

43

Назифе Мехмедова Мустафова

 

 

44

Шенгюл Реджеб Рашид

 

 

45

Есин Севджан Рахидин

 

 

46

Хатидже Ибрахим Рашид

 

 

47

Хатидже Съдкъ Гьоч

 

 

48

Фикрие Бекир Юнуз

 

 

49

Хафифе Осман Муталиб

 

 

50

Сабри Шукри Рашид

 

 

51

Ахмед Мехмед Кара

 

 

52

Джунеит Ружди Сали

 

 

53

Ахмед Хайри Махмуд

 

 

54

Менду Али Емин

 

 

55

Хамит Хасанов Хамидов

 

 

56

Шериф Нуриев Шерифов

 

 

57

Ерхан Зелкифов Зюлкюфов

 

 

58

Гьоксел Мехмед Мустафа

 

 

59

Мехмед Кадиров Хаккъев

 

 

60

Джеваби Адем Карахасан

 

 

 

2.Издава удостоверения на застъпниците за община Разград.

 

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 29.03.2021 в 20:50 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения