Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Разград, 31.03.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 210/30.03.2021г. от упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ‘,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Община Кубрат, със следните лица:

- Димитрина Тодорова Радева, ЕГН ………., тел.: ……….;

- Иван Добрев Радев, ЕГН ………., тел.: ……….;

- Иванка Димова Митева, ЕГН ………., тел.: ………..

 

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Община Кубрат:

- от длъжността „зам.-председател“ на СИК № 181600003 в с.Бисерци – Величка Маринова Георгиева;

- от длъжността „член“ на СИК № 181600004 в с. Бисерци – Атанас Георгиев Георгиев;

- от длъжността „член“ на СИК № 181600011 за гр. Кубрат – Диана Йорданова Янкова.

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Община Кубрат:

- на длъжността „зам.-председател“ на СИК № 181600003 в с.Бисерци – Димитрина Тодорова Радева, ЕГН ………., тел.: ……….;

-на длъжността „член“ на СИК № 181600004 в с.Бисерци – Иван Добрев Радев, ЕГН ………., тел.: ……….;

- на длъжността „член“ на СИК № 181600011 за гр.Кубрат – Иванка Димова Митева, ЕГН ………., тел.: ………..

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Кубрат.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Кубрат.

 

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.04.2021 в 02:56 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения