Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 14-НС
Разград, 18.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на съответната община.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 от ИК и Решение №2062-НС /16.02.2021г. на ЦИК, РИК-Разград,

 

РЕШИ:

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА ЗАВЕТ от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на

избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

181100001

С.БРЕСТОВЕНЕ

Кметство, ул.“Н. Й. Вапцаров“ №4

9

181100002

С.БРЕСТОВЕНЕ

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №6

9

181100003

С.БРЕСТОВЕНЕ

Читалище, ул. „Демокрация“ №2

9

181100004

С.ВЕСЕЛЕЦ

Кметство, ул. „Европа“ №34А

9

181100005

ГР.ЗАВЕТ

Дирекция „Социално подпомагане“, ул. „Лудогорие“ №19

9

181100006

ГР.ЗАВЕТ

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий“ №34

9

181100007

ГР.ЗАВЕТ

Пенсионерски клуб №2, ул. „Кирил и Методий“ №64

9

181100008

ГР.ЗАВЕТ

Читалище, ул. „Лудогорие“ №19А

9

181100009

С.ИВАН ШИШМАНОВО

Кметство, ул. „Васил Левски“ №17

7

181100010

С.ОСТРОВО

Кметство, ул. „Хемус“ №34

9

181100011

С.ОСТРОВО

ЦДГ „Радост“, ул. „Иван Вазов“ №1

9

181100012

С.ОСТРОВО

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Хемус“ №69

9

181100013

С.ПРЕЛЕЗ

Кметство, ул. „Лудогорие“ №47

9

181100014

С.СУШЕВО

ОУ „Васил Левски“, ул. „Трети март“ №42

9

 

Общ брой на членовете на СИК в 14 избирателни секции:

124

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА ИСПЕРИХ от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

181400001

С.БЕЛИНЦИ

ул. „Васил Левски“ №13 (читалище)

9

181400002

С.БЪРДОКВА

ул. „Хан Крум“ №14 (кметство)

7

181400003

С.ВАЗОВО

ул. „Александър Стамболийски“ №18 (училище)

9

181400004

С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ

ул. „П. Банков“ №58 (читалище)

9

181400005

С.ДУХОВЕЦ

ул. „Н. й. Вапцаров“ №44 (кметство)

9

181400006

С.ДЕЛЧЕВО

ул. „Лудогорие“ №7 (кметство)

9

181400007

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Шести Септември“ №41А

9

181400008

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Хан Аспарух“ №11 (Гимназия „В. Левски“)

9

181400009

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Чумерна“ №6 (ЦДГ №5)

9

181400010

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „В. Левски“ №78 (у-ще „В. Априлов“)

9

181400011

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Васил Левски“ №70 (Художествена галерия, Зала 1)

9

181400012

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Васил Левски“ №71 (читалище)

9

181400013

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Лудогорие“ №90 (у-ще „Христо Ботев“ /ново/)

9

181400014

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Бачо Киро“ №1 (исторически музей с вход откъм футболен комплекс)

9

181400015

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „В. Левски“ №71 (исторически музей – изложбена зала)

9

181400016

ГР.ИСПЕРИХ

ул. „Цар Освободител“ №6 (исторически музей)

9

181400017

С.ЙОНКОВО

ул. „В. Тинчев“ №57 (читалище)

9

181400018

С.МАЛКО ЙОНКОВО

ул. „Мусала“ №25 (спирка)

9

181400019

С.КИТАНЧЕВО

ул. „Хан Аспарух“ №34 (читалище)

9

181400020

С.КИТАНЧЕВО

ул. „Хан Аспарух“ №53 (училище)

9

181400021

С.КОНЕВО

ул. „Баба Парашкева“ №31 (читалище)

5

181400022

С.КЪПИНОВЦИ

ул. „Лудогорие“ №52 (бивша сграда на Детска градина)

7

181400023

С.ЛУДОГОРЦИ

ул. „Вихрен“ №26 (читалище)

9

181400024

С.ЛЪВИНО

ул. „Шести септември“ №12 (читалище)

9

181400025

С.ЛЪВИНО

ул. „Царевец“ №1 (бивша ДГ „Славейче“)

9

181400026

С.ДРАГОМЪЖ

ул. „Ив. Кръстев“ №12 (кметство)

7

181400027

С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ

ул. „В. Левски“ №2 (кметство)

7

181400028

С.ПОДАЙВА

ул. „9-ти септември“ №28 (читалище-тото пункт)

9

181400029

С.ПОДАЙВА

ул. „Васил Тинчев“ №5 (училище)

9

181400030

С.ПЕЧЕНИЦА

ул. „Добруджа“ №9 (ЦДГ „В. Левски“)

7

181400031

С.РАЙНИНО

ул. „Райна княгиня“ №2 (читалище)

7

181400032

С.СВЕЩАРИ

ул. „Демокрация“ №40 (читалище)

9

181400033

С.СТАРО СЕЛИЩЕ

ул. „Христо Ботев“ №6 (читалище)

9

181400034

С.СРЕДОСЕЛЦИ

ул. „Светлина“ №24 (кметство)

7

181400035

С.ТОДОРОВО

ул. „В. Левски“ №30 (училище)

9

181400036

С.ЯКИМ ГРУЕВО

ул. „Етър“ №2

7

 

Общ брой на членовете на СИК в 36 избирателни секции:

304

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА КУБРАТ от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

181600001

С.БЕЛОВЕЦ

ул. „Искър“ №2 - Читалище

9

181600002

С.БЕЛОВЕЦ

ул. „В. Левски“ №31 – ОУ „В. Левски“

9

181600003

С.БИСЕРЦИ

ул. „Бисер“ №62 – ОУ „Н. Й. Вапцаров“

9

181600004

С.БИСЕРЦИ

ул. „Бисер“ №25 - Читалище

9

181600005

С.БОЖУРОВО

ул. „В. Левски“ №32 - Читалище

7

181600006

С.ГОРИЧЕВО

ул. „Лудогорие“ №40 – Читалище откъм ул. „Панайот Хитов“

7

181600007

С.ЗАДРУГА

ул. „Христо Ботев“ №22 - Читалище

7

181600008

С.ЗВЪНАРЦИ

ул. „Кирил и Методий“ №13 – НЧ „Васил Левски 1932“

9

181600009

С.КАМЕНОВО

ул. „Трапезица“ №56 - Читалище

7

181600010

ГР.КУБРАТ

ул. „Лом“ №1 – ОУ „Хр. Смирненски“

9

181600011

ГР.КУБРАТ

ул. „Лом“ №1 – ОУ „Хр. Смирненски“

9

181600012

ГР.КУБРАТ

ул. „Лом“ №1 – ОУ „Хр. Смирненски“

9

181600013

ГР.КУБРАТ

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ №9 - ПГ

9

181600014

ГР.КУБРАТ

ул. „Цар Иван Асен ІІ“ №9 - ПГ

9

181600015

ГР.КУБРАТ

ПУИ „Петър Берон“ – горен вход

9

181600016

ГР.КУБРАТ

СУ „Христо Ботев“ – стара сграда – откъм ул. „Гагарин“

9

181600017

ГР.КУБРАТ

СУ „Христо Ботев“ – нова сграда – актова зала

9

181600018

ГР.КУБРАТ

ул. „Пейо Яворов“ – здравна служба

9

181600019

С.МЕДОВЕНЕ

ул. „Хан Аспарух“ №20 - Читалище

7

181600020

С.МЪДРЕВО

ул. „Хан Кубрат“ №77 – Детска градина

9

181600021

С.РАВНО

ул. „Иван Вазов“ №25 – НЧ „Стефан Караджа“

9

181600022

С.САВИН

ул. „Здравец“ №2а - Читалище

9

181600023

С.СЕВАР

ул. „Юрий Гагарин“ №1 – Читалище – актова зала

9

181600024

С.СЕВАР

ул. „Кирил и Методий“ №14 - училище

9

181600025

С.СЕСЛАВ

ул. „Александър Стамболийски“ №19 – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

9

181600026

С.ТЕРТЕР

ул. „Иван Вазов“ №1, І-ви етаж на адм. сграда

5

181600027

С.ТОЧИЛАРИ

ул. „Цар Калоян“ №7, І-ви етаж на адм. сграда

7

181600028

С.ЮПЕР

пл. „Оборище“ №6 - Читалище

7

181600029

ГР.КУБРАТ

МБАЛ-Кубрат ЕООД

5

181600030

С.ТЕРТЕР

Дом за стари хора с. Тертер

5

 

Общ брой на членовете на СИК в 30 избирателни секции:

244

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА ЛОЗНИЦА от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на

избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

181700001

с. Бели Лом

ул. „Цариградско шосе“ №31

9

181700002

с. Веселина

ул. „Христо Ботев“ №46

9

181700003

с. Гороцвет

ул. „Искър“ №13

7

181700004

с. Градина

ул. „Н. Й. Вапцаров“ №37

7

181700005

с. Каменар

ул. „Тодювци“ №33

7

181700006

с. Крояч

ул. „Централна“ №9

7

181700007

гр. Лозница

ул. „Дружба“ №15

9

181700008

гр. Лозница

ул. „Дружба“ №21

9

181700009

гр. Лозница

ул. „Дружба“ №31

9

181700010

с. Ловско

ул. „Стара планина“ №6

9

181700011

с. Манастирци

ул. „Ал Стамболийски“ №22

7

181700012

с. Манастирско

ул. „Бели Лом“ №20

7

181700013

с. Сейдол

ул. „Г.С.Раковски“ №18А

7

181700014

с. Синя вода

ул. „Стефан Караджа“ №14

9

181700015

с. Студенец

ул. „Странджа“ №18

7

181700016

с. Трапище

ул. „Христо Ботев“ №27

9

181700017

с. Тръбач

ул. „Венелин“ №16

5

181700018

с. Чудомир

ул. „Лудогорие“ №16

7

181700019

с. Ловско

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – ул. „Стара планина“

5

181700020

с. Крояч

Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания – ул. „Апшерон“ №2

5

Общ брой на членовете на СИК в 20 избирателни секции:

150

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА РАЗГРАД от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на

избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

182600001

с. Балкански

НЧ „Просвета“, ул. „Росица“ №5

5

182600002

с. Благоево

Сграда на бивше ОУ, ул. „Христо Ботев“ №45

7

182600003

с. Гецово

Клуб на пенсионера, ул. „Патриарх Евтимий“ №11

9

182600004

с. Гецово

Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ №2

9

182600005

с. Дряновец

Център за стари хора „Капанци“, ул. „Йордан Стоянов“ №35

9

182600006

с. Дянково

НЧ „Просвещение“, ул. „Осми март“ №2

9

182600007

с. Дянково

ОУ „Отец Паисий“, ул. „Марица“ №10

9

182600008

с. Дянково

ОУ „Отец Паисий“, ул. „Марица“ №10

9

182600009

с. Киченица

Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий“ №29

9

182600010

с. Липник

Ритуална зала, ул. „Бачо Киро“ №28

9

182600011

с. Мортагоново

Ритуална зала, ул. „Девети септември“ №43

9

182600012

с. Недоклан

НЧ „Съзнание“, ул. „България“ №4

7

182600013

с. Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“, ул. „Стефан Радков“ №77

9

182600014

с. Островче

Зала в кметството, ул. „Георги Сава Раковски“ №4

5

182600015

с. Побит камък

НЧ „Самообразование 1894“, ул. „Трети март“ №60

5

182600016

с. Пороище

НЧ „Просвета“, ул. „Райна Княгиня“ №18

7

182600017

с. Просторно

Зала в кметството, ул. „Стара планина“ №1

5

182600018

с. Радинград

НЧ „Наука 1929“, ул. „Бузлуджа“ №35

7

182600019

с. Раковски

ДГ №2 „Пролет“, ул. „Първи май“ №13

9

182600020

с. Раковски

Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина“ №4

9

182600021

с. Раковски

ОУ „Г. С. Раковски“, ул. „Георги Сава Раковски“ №69

9

182600022

с. Стражец

ОУ „Елин Пелин“, ул. „Орел“ №9

9

182600023

с. Стражец

ДГ „Пролет“, ул. „Средец“ №13

9

182600024

с. Топчии

НЧ „Просвета 1895“, ул. „Добри Чинтулов“ №1

7

182600025

с. Ушинци

НЧ „Нов живот“, ул. „Бузлуджа“ №1

5

182600026

с. Черковна

Клуб на пенсионера, ул. „Трети март“ №13А

5

182600027

с. Ясеновец

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий“ №1

9

182600028

с. Ясеновец

ДГ №2 „Дора Габе“, ул. „Недю Лицов“ №6

9

182600029

с. Ясеновец

ДГ №2 „Дора Габе“ - филиал, ул. „Дунав“ №35

9

182600030

гр. Разград

ПГИ „Роберт Шуман“, ул. „Камчия“ №1

9

182600031

гр. Разград

ПГИ „Роберт Шуман“, ул. „Камчия“ №1

9

182600032

гр. Разград

ОУ „Никола Икономов“, ул. „Вардар“ №9

9

182600033

гр. Разград

ОУ „Никола Икономов“, ул. „Вардар“ №9

9

182600034

гр. Разград

ОУ „В. Левски“, бул. „Княз Борис“ №62

9

182600035

гр. Разград

ОУ „В. Левски“, бул. „Княз Борис“ №62

9

182600036

гр. Разград

ОУ „В. Левски“, бул. „Княз Борис“ №62

9

182600037

гр. Разград

ОУ „В. Левски“, бул. „Княз Борис“ №62

9

182600038

гр. Разград

ОУ „В. Левски“, бул. „Княз Борис“ №62

9

182600039

гр. Разград

ОУ „Отец Паисий“, ул. „Отец Паисий“ №6

9

182600040

гр. Разград

ОУ „Отец Паисий“, ул. „Отец Паисий“ №6

9

182600041

гр. Разград

ДГ №11 „Детелина“, ул. „Абритус“ №21

9

182600042

гр. Разград

ДГ №11 „Детелина“, ул. „Абритус“ №21

9

182600043

гр. Разград

ПГПЧЕ „Екзерх Йосиф“ – стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №10

9

182600044

гр. Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №10

9

182600045

гр. Разград

ДЯ „Звездици“, ул. „Цар Симеон“ №8

9

182600046

гр. Разград

ДЯ „Звездици“, ул. „Цар Симеон“ №8

9

182600047

гр. Разград

ЦПЛР – ЦРД, ул. „Грънчарска“ №5

9

182600048

гр. Разград

ДГ №12 „Зорница“, ул. „Марица“ №3

9

182600049

гр. Разград

ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица“ №1

9

182600050

гр. Разград

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дъбрава“ №2

9

182600051

гр. Разград

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дъбрава“ №2

9

182600052

гр. Разград

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дъбрава“ №2

9

182600053

гр. Разград

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №10

9

182600054

гр. Разград

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №10

9

182600055

гр. Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №10

9

182600056

гр. Разград

ДГ №8 „Райна Княгиня“, бул. „Южен булевард“ №48Б

9

182600057

гр. Разград

ДГ №8 „Райна Княгиня“, бул. „Южен булевард“ №48Б

9

182600058

гр. Разград

ОУ „И. С. Тургенев“, ж.к. „Орел“

9

182600059

гр. Разград

ОУ „И. С. Тургенев“, ж.к. „Орел“

9

182600060

гр. Разград

ОУ „И. С. Тургенев“, ж.к. „Орел“

9

182600061

гр. Разград

ДЯ „Слънчево детство“, ж.к. „Орел“

9

182600062

гр. Разград

ОУ „И. С. Тургенев“, ж.к. „Орел“

9

182600063

гр. Разград

ОУ „И. С. Тургенев“, ж.к. „Орел“

9

182600064

гр. Разград

ДЯ „Слънчево детство“, ж.к. „Орел“

9

182600065

гр. Разград

ДЯ „Слънчево детство“, ж.к. „Орел“

9

182600066

гр. Разград

ж.п. гара Разград - клуб

5

182600067

гр. Разград

Дом за стари хора, ул. „Хаджи Димитър“ №30

5

182600068

гр. Разград

Дом за пълнолетни лица с деменция, ул. „Хаджи Димитър“ №17

5

Общ брой на членовете на СИК в 68 избирателни секции:

566

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА САМУИЛ от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на

избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

182900001

с. Богданци

Народно читалище „Просвета“, ул. „Георги Бенковски“ №14

9

182900002

с. Богомилци

Народно читалище „Васил Левски“, ул. „Гео Милев“ №17

7

182900003

с. Владимировци

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №2

9

182900004

с. Владимировци

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №2

9

182900005

с. Голяма вода

Народно читалище „Свобода 1919“, ул. „Царевец“ №25

7

182900006

с. Голям извор

Пенсионерски клуб, ул. „Васил Левски“ №85

7

182900007

с. Желязковец

Народно читалище „Паисий Хилендарски“, ул. „Тракия“ №24

9

182900008

с. Здравец

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“, ул. „Гео Милев“ №56

7

182900009

с. Кривица

Народно читалище „Развитие“, ул. „Ивайло“ №42А

7

182900010

с. Ножарово

НУ „Г.С.Раковски“, ул. „Христо Смирненски“ №6

9

182900011

с. Пчелина

Административна сграда на Кметството – с. Пчелина, ул. „Вайкал“ №2

7

182900012

с. Кара Михал

Пенсионерски клуб, ул. „Христо Ботев“ №5

5

182900013

с. Хума

Народно читалище „В. Левски“, ул. „Гео Милев“ №25

7

182900014

с. Хърсово

Народно читалище-Паметник, ул. „Александър Стамболийски“ №32

7

182900015

с. Самуил

Народно читалище „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“ №38

9

182900016

с. Самуил

ДГ „Кокиче“, ул. „Ивайло“ №16

9

Общ брой на членовете на СИК в 16 избирателни секции:

124

 

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН от 18-ти изборен район – Разградски за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., както следва:

Единен № на

избирателна секция

Населено място

Адрес на изборно помещение

Брой на членовете на СИК

183600001

с. Езерче

ОУ, ул. „Д. Дебелянов“№1

9

183600002

с. Езерче

Читалище, ул. „В. Левски“ №4

9

183600003

с. Езерче

ОУ, ул. „Д. Дебелянов“ №1

9

183600004

с. Костанденец

Читалище

7

183600005

гр. Цар Калоян

Читалище, ул. „Демокрация“

9

183600006

гр. Цар Калоян

Дирекция „СП“, ул. „ген. Тотлебен“ №3

9

183600007

гр. Цар Калоян

СОУ, ул. „Освобождение“

9

183600008

гр. Цар Калоян

СОУ, ул. „Освобождение“

9

183600009

гр. Цар Калоян

Библиотека „Ахмед Шериф“, ул. „Кирил и Методий“ №2

9

Общ брой на членовете на СИК в 9 избирателни секции:

79

 1. Определя общ брой на всички членове на СИК в 18-ти избирателен район – Разградски възлизащ на 1591.
 2. Решението да се изпрати незабавно на кметовете на общини от 18-ти избирателен район – Разградски по електронната поща.

  

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 18.02.2021 в 20:48 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения