Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Разград, 31.03.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) и допълване на списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 229/31.03.2021 г. от упълномощен представител на  коалиция „ГЕРБ - СДС‘,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Самуил, със следните лица:

- Фикрет Али Сали, ЕГН …….., тел.: ……..;

- Айля Севдиева Сеидова, ЕГН …….., тел.: ……..;

- Йордан Станчев Йорданов, ЕГН …….., тел.: ……..

- Лейля Фаредин Мустафова ЕГН …….., тел.: ……..

- Кристиян Дачев Дацков ЕГН …….., тел.: ……..

- Стефан Станимиров Радославов ЕГН …….., тел.: ……..

- Павел Иванов Минчев ЕГН …….., тел.: ……..

 

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Самуил:

- от длъжността „член“ на СИК № 182900003 в с.Владимировци – Нихат Джеват Джелил;

- от длъжността „член“ на СИК № 182900004 в с.Владимировци – Адем Тефик Ибрям;

- от длъжността „член“ на СИК № 182900007 в с.Желязковец – Георги Иванов Георгиев;

-  от длъжността „секретар“ на СИК № 182900010 в с.Ножарово – Емине Исмаил Сюлейман;

- от длъжността „член“ на СИК № 182900010 в с. Ножарово – Тургай Рефик Белял;

- от длъжността „председател“ на СИК № 182900014 в с.Хърсово – Ивелина Минкова Христова;

- от длъжността „член“ на СИК № 182900015 в с.Самуил – Февкия Мехмедова Рахимова;

- от длъжността „секретар“ на СИК № 182900016 в с.Самуил – Магдалина Невелинова Георгиева.

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Самуил:

- на длъжността „член“ на СИК № 182900003 в с.Владимировци – Кристиян Дачев Дацков ЕГН …….., тел. ……..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182900004 в с.Владимировци – Фикрет Али Сали ЕГН …….., тел. ……..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182900007 в с.Желязковец – Айля Севдиева Сеидова ЕГН …….., тел. ……..;

-  на длъжността „секретар“ на СИК № 182900010 в с.Ножарово – Тургай Рефик Белял ЕГН …….., тел. ……..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182900010 в с.Ножарово – Лейля Фаридин Мустафова ЕГН …….., тел. ……..;

- на длъжността „председател“ на СИК № 182900014 в с.Хърсово – Йордан Станчев Йорданов ЕГН …….., тел. ……..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182900015 в с.Самуил – Павел Иванов Минчев ЕГН …….., тел. ……..;

- на длъжността „секретар“ на СИК № 182900016 в с.Самуил – Стефан Станимиров Радославов ЕГН …….., тел. ……...

           

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Самуил.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Самуил.

 

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.04.2021 в 03:01 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения