Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Разград, 31.03.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 243/31.03.2021г. от упълномощен представител на  коалиция „ГЕРБ - СДС“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Завет, със следните лица:

- Севгюл Сали Юсеин, ЕГН ……., тел.: …….;

- Емине Сабри Мюмюн - Кирилова, ЕГН ……., тел. …….;

- Августин Атанасов Аврамов, ЕГН …….,, тел.: …….;

- Нехриджан Тефик Мюмюн, ЕГН ……., тел.: …….;

- Даниел Генадиев Георгиев, ЕГН ……., тел.: …….;

- Айхан Сабри Мюмюн, ЕГН ……., тел. …….;

 

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Завет :

- от длъжността „член“ на СИК № 181100004 в с.Веселец – Тюркян Ахмед Абтула, ЕГН …….;

- от длъжността „зам. председател“ на СИК № 181100007 в гр.Завет – Бедиха Бейти Мюсял, ЕГН …….;

- от длъжността „член“ на СИК № 181100007 в гр.Завет – Сияна Стоянова Йончева, ЕГН …….;

- от длъжността „член“ на СИК № 181100010 в с.Острово – Цоню Райков Иванов, ЕГН …….;

- от длъжността „член“ на СИК № 181100012 в с.Острово – Мирослава Иванова Христова, ЕГН …….;

- от длъжността „член“ на СИК № 181100014 в с.Сушево – Петранка Цонева Иванова, ЕГН ……..

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за Община Завет:

-  на длъжността „член“ на СИК № 181100004 в с.Веселец – Августин Атанасов Аврамов, ЕГН ……., тел.: …….;

- на длъжността „зам. председател“ на СИК № 181100007 в гр.Завет – Айхан Сабри Мюмюн, ЕГН ……., тел.: …….;

- на длъжността „член“ на СИК № 181100007 в гр.Завет – Севгюл Сали Юсеин, ЕГН …….;

- на длъжността „член“ на СИК № 181100010 в с.Острово – Емине Сабри Мюмюн - Кирилова, ЕГН …….;

- на длъжността „член“ на СИК № 181100012 в с.Острово – Даниел Генадиев Георгиев, ЕГН …….;

- на длъжността „член“ на СИК № 181100014 в с.Сушево – Нехриджан Тефик Мюмюн, ЕГН ……..

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Завет.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Завет.

 

  Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.04.2021 в 03:03 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения