Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Разград, 31.03.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 251/31.03.2021г. от упълномощен представител на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за Община Разград, със следните лица:

- Гьокчен Алиева Ахмедова, ЕГН ……., тел.: …….;

- Айсел Нерми Билял, ЕГН ……., тел.: …….;

- Емине Мюслюм Мухарем –Нуф, ЕГН ……., тел.: ……..

 

 1. Освобождава следните лица предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за Община Разград:

- от длъжността „председател“ на СИК № 182600022 в гр. Разград – Емине Мюслюм Мухарем - Нуф;

- от длъжността „председател“ на СИК № 182600051 в гр. Разград  - Васвие Себайтинова Мехмед;

- от длъжността „секретар“ на СИК № 182600070 в гр. Разград – Ремзие Бедри Карахафуз.

 

 1. Назначава следните лица предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за Община Разград:

-  на длъжността „председател“ на СИК № 182600022 в гр. Разград - Гьокчен Алиева Ахмедова, ЕГН ……., тел.: …….;

- на длъжността „председател“ на СИК № 182600051 в гр. Разград - Айсел Нерми Билял, ЕГН ……., тел.: …….;

- на длъжността „секретар“ на СИК № 182600070 в гр. Разград - Емине Мюслюм Мухарем–Нуф, ЕГН ……., тел.: …….

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Разград.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Разград.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.04.2021 в 03:06 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения