Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 161-НС
Разград, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Решение 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Разград, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Хасан Халилов Хасанов

 

2

Себайдин Хасанов Махмудов

 

3

Методи Мирославов Мизурски

 

4

Селин Селим Юсеин

 

5

Сунай Ахмед Мустафа

 

6

Гюлюмсер Невзатова Осман

 

7

Ахмед Нуралов Пехливанов

 

8

Айджан Айдънова Мустафова

 

9

Гюнер Салим Сали

 

10

Горан Емилов Евтимов

 

11

Цонка Йорданова Желева

 

 

2.Издава удостоверения на застъпниците за община Разград.

  

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.04.2021 в 03:13 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения