Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
Разград, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК, Решение 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

  1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за община Кубрат, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Ниджел Езамин Абдурахман

 

2

Неждет Басриев Вейсалов

 

3

Онур Осман Сюлюман

 

4

Мехмет Севгили

 

5

Гюлсес Невзатов Шакиров

 

6

Здравко Иванов Енев

 

7

Хакан Рейхан Неджми

 

8

БЕДРЕТ РАСИМ АЗИЗ

 

9

Валентин Василев Василев

 

10

Теодор Раданов Антонов

 

11

Беркай Айнур Ниязи

 

12

Мехмед Шукри Таир

 

13

Мелих Метинов Бедриев

 

14

Мелиха Мухаремова Мехмедова

 

15

Ревин Мустафов Исмаилов

 

16

Нина Благовестова Цонева

 

17

Айла Кадир Сюлейман

 

18

Хатидже Акифова Ахмедова

 

19

Нериман Фикрет Халилова

 

20

Халил Мюслюмов Алиев

 

21

Пенка Стоянова Стоянова

 

22

Белгин Фари Мюзекя

 

23

Мехти Наккиев Пачалиев

 

24

Севинч Мухаремова Пачалиева

 

25

Петко Павлинов Петков

 

26

Цветалин Коцев Цонев

 

27

Хюсеин Хасан Халил

 

28

Тезгюл Акифова Мехмедова

 

29

Орхан Ружди Бедиханов

 

30

Невин Селиманова Мустафова

 

31

МЕЙЛИН ЙЪЛМАЗ МЕХМЕДОВА

 

 

2.Издава удостоверения на застъпниците за община Кубрат.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.04.2021 в 03:16 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения