Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
Разград, 25.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Цар Калоян и утвърждаване списъка на резервните членове

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15- НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

 

РЕШИ:

 

            1.НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии в община Цар Калоян за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Секция №183600001, С.ЕЗЕРЧЕ, ул."Д.Дебелянов"№1 - Основно училище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Мейлин Еролова Хасанбашева

Председател

ДПС

2

Кирил Николов Наков

Зам. Председател

БСП

3

Ивелина Христова Иванова

Секретар

ГЕРБ

4

Даниела Иванова Бойчева

Член

ГЕРБ

5

Марин Иванов Петков

Член

ГЕРБ

6

Димитър Тодоров Балъкчиев

Член

БСП

7

Джемурие Ахмедова Карамустафова

Член

ВОЛЯ

8

Фатме Ахмед Мурад

Член

ОП

9

Мариян Диянов Йорданов

Член

БСП

Секция №183600002, С.ЕЗЕРЧЕ, ул."В.Левски"  №4- Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Атанас Иванов Атанасов

Председател

ГЕРБ

2

Димитър Димитров Жилиев

Зам. Председател

ВОЛЯ

3

Евгения Алексиева Мицова

Секретар

БСП

4

Мерал Илхан Караалиева

Член

ДПС

5

Светла Христова Минкова

Член

ГЕРБ

6

Пламен Маринова Иванова

Член

ГЕРБ

7

Гинка Маринова Балъкчиева

Член

БСП

8

Дияна Георгиева Лазарова

Член

БСП

9

Фатме Зихни Кадовлова

Член

ОП

Секция №183600003, С.ЕЗЕРЧЕ, ул."Д.Дебелянов"№1 - Основно училище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Нели Красимирова Славова

Председател

БСП

2

Хинка Петкова Петкова

Зам. Председател

ГЕРБ

3

Юмгюлсюн Сейфидинова Чиракова

Секретар

ОП

4

Севил Хасанова Мустафова

Член

ДПС

5

Румен Пенев Кръстев

Член

ГЕРБ

6

Радостин Денчев Цонев

Член

ГЕРБ

7

Неделчо Георгиев Неделчев

Член

БСП

8

Йордан Иванов Йорданов

Член

ВОЛЯ

9

Пенка Донева Пейчева

Член

ГЕРБ

Секция №183600004, С.КОСТАНДЕНЕЦ, пл."Освобождение"-Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Дамянка Василева Иванова

Председател

БСП

2

Димитър Георгиев Димитров

Зам. Председател

ОП

3

Христо Илиев Христов

Секретар

ГЕРБ

4

Павлина Колева Драгойчева

Член

ГЕРБ

5

Мария Цветкова Минчева

Член

БСП

6

Мария Василева Василева

Член

ВОЛЯ

7

Метин Селман Карасюлейман

Член

ДПС

Секция №183600005, ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Демокрация" - Читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Христина Ангелова Ангелова

Председател

ГЕРБ

2

Анелия Димова Йорданова

Зам. Председател

ОП

3

Гергана Красимирова Иванова

Секретар

БСП

4

Маринка Йорданова Късова

Член

ГЕРБ

5

Даринка Траянова Маринова

Член

ГЕРБ

6

Донка Стойкова Цонева

Член

БСП

7

Иванка Минкова Русева

Член

ВОЛЯ

8

Атанаска Друмева Неделчева

Член

БСП

9

Гюлюмсюр Селиманова Джиналиева

Член

ДПС

Секция №183600006, ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Ген.Тотлебен"№3- Д"СП"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Юлкер Юлкинова Писанцалъ

Председател

ДПС

2

Калинка Василева Петрова

Зам. Председател

ГЕРБ

3

Дарина Дечева Йорданова

Секретар

БСП

4

Стоилка Ганева Колева

Член

ГЕРБ

5

Бонка Стефанова Георгиева

Член

ГЕРБ

6

Светла Василева Кившанова

Член

БСП

7

Сабри Али Дюкенджи

Член

ВОЛЯ

8

Димитър Георгиев Димитров

Член

ОП

9

Денка Кирилова Йорданова

Член

БСП

Секция №183600007, ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Освобождение" - СОУ "Христо Ботев"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Афизе Ниязиева Реснелиева

Председател

ДПС

2

Илинка Хинкова Кръстева

Зам. Председател

БСП

3

Йордан Мицов Йорданов

Секретар

ГЕРБ

4

Цветелина Петрова Петрова

Член

ГЕРБ

5

Кремена Георгиева Атанасова

Член

ГЕРБ

6

Василка Пенева Василева

Член

БСП

7

Фатме Зюлкярова Салиева

Член

ВОЛЯ

8

Данка Йорданова Иванова

Член

ОП

9

Неджля Ремзиева Имам

Член

ГЕРБ

Секция №183600008, ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Освобождение" - СОУ"Христо Ботев"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Айсел Ариф Авджиали

Председател

ДПС

2

Пламена Росенова Петрова

Зам. Председател

ГЕРБ

3

Ирен Христова Христова

Секретар

БСП

4

Гергана Петрова Петрова

Член

ГЕРБ

5

Йозлем Левент Неджати

Член

ГЕРБ

6

Денка Атанасова Минчева

Член

БСП

7

Павлинка Димитрова Пейчева

Член

ВОЛЯ

8

Кирил Райчев Дечков

Член

ОП

9

Цветелина Цонева Петрова

Член

ГЕРБ

Секция №183600009, ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Кирил и Методий"№2 библиотека "Ахмед Шериф"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Славка Любенова Китова

Председател

БСП

2

Веска Върбанова Илиева

Зам. Председател

ВОЛЯ

3

Детелина Иванова Петрова

Секретар

ГЕРБ

4

Елена Христова Атанасова

Член

ГЕРБ

5

Събка Костадинова Шкодрова

Член

ГЕРБ

6

Гинка Ангелова Маринова

Член

БСП

7

Маринела Крумова Георгиева

Член

ДБ-об.

8

Марияна Христова Желязкова

Член

ОП

9

Ремзие Ахмедова Сали

член

ДПС

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Цар Калоян.

 

№ по ред

Име

ПП/КП

1

Християн Маринов Хинчев

ГЕРБ

2

Румяна Иванова Мандаиева

ГЕРБ

3

Драгойчо Йорданов Драгойчев

ГЕРБ

4

Тодор Недялков Късов

ГЕРБ

5

Милена Бонева Късова

БСП

6

Марийка Илиева Кушчева

БСП

7

Димчо Юнаков Димов

ОП

8

Пенчо Стоянов Пенчев

ОП

9

Лейман Фейзулла Чалък

ДПС

  1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Цар Калоян.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 25.02.2021 в 20:28 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения