Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
Разград, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервни членове.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 269/01.04.2021г. от упълномощен представител на  партия „ВОЛЯ“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от партия „ВОЛЯ “ за община Завет, със следните лица:

- Фериха Юсеинова Халилова;

- Белкинар Насуфова Ахмедова;

- Юзлем Амишева Съдкъева;

- Селиман Кямил Селим;

- Айгюн Вели Кенар;

- Якуб Юзеир Ибрям;

- Айше Джемил Бозук;

- Зехра Махмуд Мехмед;

- Еркин Хасан Ямен.

 1. Освобождава следните лица предложени от партия „ВОЛЯ“ за Община Завет:

- от длъжността „член “ на СИК № 181100001 в с. Брестовене, община Завет – Кямиле Хюсеин Адемова

- от длъжността „член “ на СИК № 181100002 в с. Брестовене, община Завет – Галина Горанова Петкова

- от длъжността „член “ на СИК № 181100003 в с. Брестовене, община Завет – Тодорка Костова Тодорова

- от длъжността „член “ на СИК № 181100004 в с. Веселец, община Завет – Али Кемал Али

- от длъжността „член “ на СИК № 181100006 в гр. Завет, община Завет – Милен Асенов Крумов

- от длъжността „член “ на СИК № 181100009 в с. Иван Шишманово, община Завет – Джелил Селим Юсеин

- от длъжността „член “ на СИК № 181100010 в с. Острово, община Завет – Емине Халибрям Мохарем

- от длъжността „член “ на СИК № 181100012 в с. Острово, община Завет – Гюлзар Халибрям Мехмед

- от длъжността „член “ на СИК № 181100013 в с. Прелез, община Завет – Турхан Мехмед Джелил

 1. Назначава следните лица предложени от партия „ВОЛЯ“ за община Завет:

- на длъжността „член“ на СИК № 181100001 в с. Брестовене, община Завет – Фериха Юсеинова Халилова;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100002 в с. Брестовене, община Завет -  Белкинар Насуфова Ахмедова;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100003 в с. Брестовене, община Завет - Юзлем Амишева Съдкъева;

            - от длъжността „член “ на СИК № 181100004 в с. Веселец, община Завет - Селиман Кямил Селим;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100006 в г. Завет, община Завет - Айгюн Вели Кенар;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100009 в с. Иван Шишманово, община Завет - Якуб Юзеир Ибрям;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100010 в с. Острово, община Завет - Айше Джемил Бозук;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100012 в с. Острово, община Завет - Зехра Махмуд Мехмед;

- от длъжността „член “ на СИК № 181100013 в с. Прелез, община Завет - Еркин Хасан Ямен.

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Завет.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Завет.

           

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 02.04.2021 в 03:56 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения