Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Разград, 01.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервни членове.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 278/01.04.2021г. от упълномощен представител на  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за община Завет, със следните лица:

- Стоян Русев Стоянов;

- Ирхан Неждет Азиз.

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за община Завет:

- от длъжността „ заместник председател“ на СИК № 181100006 в гр.Завет, община Завет – Виолета Петкова Василева;

- от длъжността „ член“ на СИК № 181100010 в с.Острово, община Завет – Нуридин Сали Ибрям;

- от длъжността „член“ на СИК № 181100011 в с.Острово, община Завет –Росица Петрова Маринова;

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за община Завет:

- на длъжността „заместник председател“ на СИК № 181100006 в гр.Завет, община Завет – Боянка Коева Банева;

- на длъжността „член“ на СИК № 181100010 в с.Острово, община Завет – Стоян Русев Стоянов;

- на длъжността „член“ на СИК № 181100011 в с.Острово, община Завет – Ирхан Неждет Азиз.

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Завет.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Завет.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Силвия Наскова Великова

* Публикувано на 02.04.2021 в 04:02 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения