Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 203-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване на списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и предложения с вх. № 298/02.04.2021г., № 299/02.04.2021г., № 300/02.04.2021г. и № 301/02.04.2021г. от упълномощен представител на  коалиция „ГЕРБ - СДС“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за община Исперих, със следните лица:

- Емине Сабитова Керим ЕГН ….., тел. :…..;

- Виктория Орлинова Димитрова, ЕГН ….., тел.: …...

 

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Исперих:

- от длъжността „Зам.- председател“ на СИК № 181400006 в с. Делчево, община Исперих –Венцислава Павлова Николова;

- от длъжността „член“ на СИК № 181400009 в гр. Исперих, община Исперих – Вилдан Реджеб Юзеир;

- от длъжността „Секретар“ на СИК № 181400025 в с.Лъвино , община Исперих – Мария Тодорова Добрева.

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за Община Исперих:

- на длъжността „Зам.- председател“ на СИК № 181400006 в Делчево, община Исперих – Виктория Орлинова Димитрова, ЕГН ….., тел.: …..;

- на длъжността „член“ на СИК № 181400009 в гр. Исперих, община Исперих - Емине Сабитова Керим ЕГН ….., тел. :…..;

- на длъжността „секретар“ на СИК № 181400025 в с.Лъвино , община Исперих – Есен Гюрджан Хюсмен, ЕГН: ….. тел.: …...                                  

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Исперих.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Исперих.

           

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:30 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения