Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 206-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии (СИК)

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 307/02.04.2021г. председателя на ОбС на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Освобождава следните лица предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за Община Исперих:

- от длъжността „член “ на СИК № 181400015 в гр. Исперих, община Исперих –Шенай Шевал Исмаил;

- от длъжността „председател“ на ПСИК № 181400042 в гр. Исперих, община Исперих – Айсел Шевал Ибрям.

 

 1. Назначава следните лица предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за Община Исперих:

- на длъжността „член“ на СИК 181400015 в гр. Исперих, община Исперих - Айсел Шевал Ибрям ЕГН ….. тел.: …..;

- от длъжността „председател“ на ПСИК № 181400042 в гр. Исперих, община Исперих - Шенай Шевал Исмаил ЕГН ….. тел.: …...

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Исперих.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Исперих.

           

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 


Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:32 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения