Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 210-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 317/02.04.2021г. от упълномощен представител на  коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за община Цар Калоян, със следните лица:

- Иванка Тодорова Станчева, ЕГН ….., тел.:…..;

- Светлана Лазарова Иванова ЕГН …..,тел.:…..;

- Кристиана Крумова Георгиева ЕГН ….., тел.:…..;

- Стилян Бинков Пенев ЕГН ….., тел.: …...

 

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за община Цар Калоян:

- от длъжността „ член“ на СИК № 183600002 в с.Езерче, община Цар Калоян – Гинка Маринова Балъкчиева;

- от длъжността „ член“ на СИК № 183600002 в с.Езерче, община Цар Калоян – Диана Георгиева Лазарова;

- от длъжността „ член“ на СИК № 183600003 в с.Езерче, община Цар Калоян – Неделчо Георгиев Неделчев;

- от длъжността „ секретар“ на СИК № 183600006 в гр.Цар Калоян, община Цар Калоян – Дарина Дечева Йорданова;

- от длъжността „ член“ на СИК № 183600006 в гр.Цар Калоян, община Цар Калоян – Денка Кирилова Йорданова;

 - от длъжността „председател“ на СИК № 183600009 в гр.Цар Калоян, община Цар Калоян – Славка Любенова Китова;

 

 1. Назначава следните лица предложени коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за община Цар Калоян:

- на длъжността „ член“ на СИК № 183600002 в с.Езерче, община Цар Калоян – Иванка Тодорова Станчева, ЕГН ….., тел.:…..;

- на длъжността „ член“ на СИК № 183600002 в с.Езерче, община Цар Калоян – Светлана Лазарова Иванова ЕГН …..,тел.:……;

- на длъжността „член“ на СИК № 183600003 в с.Езерче, община Цар Калоян – Кристиана Крумова Георгиева ЕГН ….., тел.:…..;

- на длъжността „секретар“ на СИК № 183600006 в гр.Цар Калоян, община Цар Калоян – Денка Кирилова Йорданова, ЕГН ….., тел……;

- на длъжността „ член“ на СИК № 183600006 в гр.Цар Калоян, община Цар Калоян – Стилян Бинков Пенев ЕГН ….., тел.: …...

 - на длъжността „председател“ на СИК № 183600009 в гр.Цар Калоян, община Цар Калоян – Дарина Дечева Йорданова, ЕГН …..,        тел……;

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Цар Калоян.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Цар Калоян.

           

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:34 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения