Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 211-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии (СИК) и допълване списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 318/02.04.2021г. от упълномощен представител на  коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

1.Допълва списъка на резервните членове от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за община Разград със следното лице:

- Маргарита Миленова Симеонова ЕГН ….., тел.:…...

 

2.Освобождава следните лица предложени от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“за община Разград:

- от длъжността „ зам. председател“ на СИК № 182600008 в с. Дянково, община Разград –Татяна Василева Дилова;

- от длъжността „член“ на СИК № 182600054 в гр.Разград, община Разград –Татяна Матеева Милкова;

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“за община Разград:

- на длъжността „зам. председател“ на СИК № 182600008 в с. Дянково, община Разград – Маргарита Миленова Симеонова ЕГН ….., тел.:…..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182600054 в гр.Разград, община Разград –Димитричка Гецова Пандурова, ЕГН ….., тел……..

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК в община Разград.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК в община Разград.

           

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:35 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения