Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в съставите на СИК и ПСИК, и допълване списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и Предложение с вх. № 319/02.04.2021г. от упълномощен представител на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Разград, със следните лица:

- Радан Арсенов Преславов, ЕГН: …..,тел.:…..;

- Сениха Хасанова Билялова, ЕГН: ….., тел.:……;

- Гюлнур Басриева Мустафова, ЕГН: ….., тел.:…..;

 

 1. Освобождава следните лица предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Разград:

- от длъжността „член“ на СИК № 182600043 в гр.Разград, община Разград – Севда Найденова Манолова;

- от длъжността „секретар“ на СИК № 182600057 в гр.Разград, община Разград – Пакизе Етем Туран;

- от длъжността „член“ на ПСИК № 182600073 в гр.Разград, община Разград – Гюкхан Севджанов Сабриев;

 

 1. Назначава следните лица предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за община Разград:

- на длъжността „член“ на СИК № 182600043 в гр.Разград, община Разград – Радан Арсенов Преславов, ЕГН: …..,тел.:…..;

- на длъжността „секретар“ на СИК № 182600057 в гр.Разград, община Разград – Сениха Хасанова Билялова, ЕГН: ….., тел.:…..;

- на длъжността „член“ на ПСИК № 182600073 в гр.Разград, община Разград – Гюлнур Басриева Мустафова, ЕГН: ….., тел.:….;

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК и ПСИК в община Разград.
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК и ПСИК в община Разград.

                       

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:36 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения