Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 217-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Извършване на промени в състави на СИК и ПСИК, и допълване списъка с резервни членове

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4  от ИК и предложения с вх. № 327/02.04.2021г., № 328/02.04.2021 г. и № 331/02.04.2021 г. от упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ - СДС“,  РИК – Разград

 

РЕШИ:

 

 1. Допълва списъка на резервните членове на СИК и ПСИК от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за община Разград, със следните лица:

- Керман Касимов Хасанов, ЕГН: ….., тел. …..;

- Севие Севим Адем, ЕГН: ….., тел. …..;

- Добромир Борисов Колев, ЕГН: ….., тел. …..;

- Траяна Недялкова Късова ЕГН: ….., тел. …..;

- Мариела Данкова Григова, ЕГН: ….., тел. …..;

- Севджихан Мехмедова Ниязиева, ЕГН: ….., тел. …..;

 

 1. Освобождава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за община Разград:

- от длъжността „член“ на СИК № 182600009, с.Киченица – Ахмед Рашидов Ахмедов;

- от длъжността „член“ на СИК № 182600006, с.Дянково – Гюнюл Себайдинова Мехмедова;

- от длъжността „зам.председател“ на СИК № 182600018, с.Радинград – Любомир Николаев Цаков;

- от длъжността „член“ на СИК № 182600027, с.Ясеновец – Мехмед Яшаров Хасанов;

- от длъжността „председател“ на СИК № 182600038, гр.Разград  – Ивелина Тодорова Иванова;

- от длъжността „зам.председател“ на ПСИК № 182600073, гр.Разград – Елка Станева Драмалиева;

 

 1. Назначава следните лица предложени от коалиция „ГЕРБ - СДС“ за община Разград:

- на длъжността „член“ на СИК № 182600009, с.Киченица – Керман Касимов Хасанов, ЕГН: ….., тел. …..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182600006, с.Дянково – Траяна Недялкова Късова ЕГН: ….., тел. …..;

- на длъжността „зам.председател“ на СИК № 182600018, с.Радинград – Добромир Борисов Колев, ЕГН: ….., тел. …..;

- на длъжността „член“ на СИК № 182600027, с.Ясеновец – Севие Севим Адем, ЕГН: ж, тел. …..;

- на длъжността „председател“ на СИК № 182600038, гр.Разград  – Мариела Данкова Григова, ЕГН: ….., тел. …..;

- на длъжността „зам.председател“ на ПСИК № 182600073, гр.Разград – Севджихан Мехмедова Ниязиева, ЕГН: ….., тел. …..;

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените лица на СИК и ПСИК в община Разград.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените лица на СИК и ПСИК в община Разград.

           

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:40 часа

Календар

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения