Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 22-НС
Разград, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Лозница и утвърждаване списъка на резервните членове

На основание чл.72 ал.1 т.4 , чл.89 ал.1 във връзка с чл.91 ал.12 от ИК от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15- НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

РЕШИ:

            1.НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии в община Лозница за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Секция №181700001, С.БЕЛИ ЛОМ, ул."Цариградско шосе" №31 - ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Ерсин Сезгинов Алиев

 

председател

ГЕРБ

 

2

Нериман Закир Исмаилова

 

зам.председател

ДПС

 

3

Дона Иванова Радева

 

секретар

БСП "За България"

 

4

Фатме Идрис Хюсеинова

 

член

ГЕРБ

 

5

Изет Илхан Изет

 

член

ГЕРБ

 

6

Хасан Мехмед Хасан

 

член

ГЕРБ

 

7

Сейхан Мехмедов Ниязиев

 

член

ОП

 

8

Кръстю Иванов Кръстев

 

член

ПП ВОЛЯ

 

9

Марийка Енчева Петрова

 

член

БСП

 

Секция №181700002, С.ВЕСЕЛИНА, ул".Христо Ботев"№46 - кметство

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Айше Ибрахимова Реджеб

 

председател

ДПС

 

2

Божидарка Петрова Петрова

 

зам.председател

БСП "За България"

 

3

Ахмед Ибрямов Ахмедов

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Райфе Джевдет Сербест

 

член

ГЕРБ

 

5

Сюлейля Шюкри Басри

 

член

ГЕРБ

 

6

Николай Петров Станчев

 

член

БСП "За България"

 

7

Румяна Димитрова Ганчева

 

член

ОП

 

8

Гълабина Иванова Кръстева

 

член

ПП ВОЛЯ

 

9

Милен Василев Милчев

 

член

ГЕРБ

 

Секция №181700003, С.ГОРОЦВЕТ, ул."Искър "№13 - читалище"Пробуда"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Хюсние Бехчетова Алиева

 

председател

ГЕРБ

 

2

Пенка Петкова Петрова

 

зам.председател

БСП "ЗаБългария"

 

3

Зорка Димитрова Божилова

 

секретар

ОП

 

4

Сабие Исмаилова Ахмедова

 

член

ГЕРБ

 

5

Стилияна Иванова Георгиева

 

член

БСП "ЗаБългария"

 

6

Гюлтен Кязимова Мустафова

 

член

ДПС

 

7

Леонета Никифорова Атанасова

 

член

ПП ВОЛЯ

 

 

Секция №181700004, С.ГРАДИНА, ул."Н.Й.Вапцаров" №37 - читалище "Светлина"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Бахтюгюл Исмет Юзеир

 

председател

ДПС

 

2

Данчо Стоянов Йорданов

 

зам.председател

БСП "За България"

 

3

Станка Бонева Маринова

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Бояна Аспарухова Цонева

 

член

ГЕРБ

 

5

Милка Гешева Цочева

 

член

ОП

 

6

Росица Малинова Друмева

 

член

БСП "За България"

 

7

Бойка Иванова Цонева

 

член

ПП ВОЛЯ

 

Секция №181700005, С.КАМЕНАР, ул."Тодювци" №33 -читалище"Наука"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Джейлян Ерол Фикрет

 

председател

ДПС

 

2

Росица Нанева Нешева

 

зам.председател

БСП "За България"

 

3

Мария Рахнева Денчева

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Недрет Шериф Рафи

 

член

КП "Да България"

 

5

Калоян Баданов Дъбев

 

член

БСП "За България"

 

6

Калинка Русева Бобева

 

член

КП ВОЛЯ

 

7

Невена Денева Апостолова

 

член

ОП

 

Секция №181700006, С.КРОЯЧ, ул."Централна "№9 - читалище"Борис Анастасов"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Сане Мехмедова Ахмедова

 

председател

ГЕРБ

 

2

Мария Стоянова Тренчева

 

зам.председател

БСП"За България"

 

3

Евгени Стоянов Димитров

 

секретар

ПП ВОЛЯ

 

4

Петър Спасов Петров

 

член

БСП"За България"

 

5

Сафет Ремзиева Хасанова

 

член

ДПС

 

6

Сание Шабанова Юсеинова

 

член

ГЕРБ

 

7

Лиляна Енчева Василева

 

член

ОП

 

Секция №181700007, ГР.ЛОЗНИЦА, ул."Дружба" №15 - НУ"Васил Левски"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Анита Любенова Димитрова

 

председател

ОП

 

2

Наталия Радославова Иванова

 

зам.председател

ГЕРБ

 

3

Виолета Крумова Симеонова

 

секретар

БСП "За България"

 

4

Светла Илиева Георгиева

 

член

ПП ВОЛЯ

 

5

Димитринка Стоименова Станчева

 

член

ГЕРБ

 

6

Диляна Ненчева Христова

 

член

ГЕРБ

 

7

Ахмед Мехмедов Кехайов

 

член

ГЕРБ

 

8

Станко Василев Василев

 

член

БСП "За България"

 

9

Севинч Нури Ахмед

 

член

ДПС

 

Секция №181700008, ГР.ЛОЗНИЦА, ул."Дружба" №21 - читалище"Пробуда"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Туркие Ахмедова Кунгьова

 

председател

ГЕРБ

 

2

Владислава Асенова Василева

 

зам.председател

ОП

 

3

Светла Михайлова Конова

 

секретар

БСП

 

4

Гюлшен Назиф Шабанова

 

член

ГЕРБ

 

5

Салиха Мехмедова Дурльова

 

член

ГЕРБ

 

6

Силвия Вергилова Мизурска

 

член

ГЕРБ

 

7

Рукие Бисерова Юриева

 

член

БСП

 

8

Айше Мазлум Керим

 

член

ДПС

 

9

Татьяна Дмитриевна Мингачева

 

член

ВОЛЯ

 

Секция №181700009, ГР.ЛОЗНИЦА, ул."Дружба" №31 - ПГ по ВМЗ "Ал.Стамболийски"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Юлия Стоянова Христова

 

председател

ВОЛЯ

 

2

Божана Димитрова Панова

 

зам.председател

БСП

 

3

Нина Иванова Въчева

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Анелия Атанасова Стефанова

 

член

ГЕРБ

 

5

Мая Петрова Пенчева

 

член

ОП

 

6

Набие Усаинова Терзийска

 

член

ГЕРБ

 

7

Надежда Георгиева Недялкова

 

член

БСП

 

8

Мария Тодорова Ботева

 

член

БСП

 

9

Исмаил Сали Челек

 

член

ДПС

 

Секция №181700010, С.ЛОВСКО, ул."Стара планина" №6 - старото кметство

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Христина Атанасова Христова-Исмаилова

 

председател

ГЕРБ

 

2

Сабит Февзи Сабит

 

зам.председател

ДПС

 

3

Андон Георгиев Тренчев

 

секретар

БСП

 

4

Муса Юсуф Салих

 

член

ГЕРБ

 

5

Кръстинка Маринова Йонкова

 

член

ГЕРБ

 

6

Диян Младенов Юлиянов

 

член

ГЕРБ

 

7

Иванка Петрова Петкова

 

член

ПП ВОЛЯ

 

8

Недко Георгиев Недялков

 

член

БСП

 

9

Мустафа Ахмедов Джамбазов

 

член

ОП

 

Секция №181700011, С.МАНАСТИРЦИ, ул."Ал.Стамболийски" №22 - читалище-изток

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Айше Мехмедова Кьорова

 

председател

ДПС

 

2

Сълзица Юриева Тупева

 

зам.председател

БСП

 

3

Инна Бисерова Юриева

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Неджибе Усаинова Дурали

 

член

ГЕРБ

 

5

Никола Стойнев Георгиев

 

член

БСП

 

6

Цветелин Димов Велчев

 

член

ОП

 

7

Нурие Руфат Мустафа

 

член

ВОЛЯ

 

Секция №181700012, С.МАНАСТИРСКО, ул."Бели лом" №20 - читалище

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Юмгюл Ибрахимова Читакова

 

председател

ДПС

 

2

Маргарита Петрова Петкова

 

зам.председател

ГЕРБ

 

3

Емине Рамаданова Кунгьова

 

секретар

БСП

 

4

Али Мустафа Али

 

член

БСП

 

5

Анифе Муса Джемал

 

член

ГЕРБ

 

6

Венцислав Ананиев Велев

 

0

ОП

 

7

Катерина Любенова Петрова

 

0

ВОЛЯ

 

Секция №181700013, С.СЕЙДОЛ, ул."Г.С.Раковски" №18а - читалище-Развитие

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Шабан Ибраимов Кичуков

 

председател

ГЕРБ

 

2

Виктория Йосифова Мизурска

 

зам.председател

ДПС

 

3

Стоян Димитров Петров

 

секретар

БСП

 

4

Фатме Исмаилова Мизурска

 

член

БСП

 

5

Сафер Алиев Еминов

 

член

ГЕРБ

 

6

Белчо Минков Димитров

 

член

ОП

 

7

Айше Мустафа Салих

 

член

ВОЛЯ

 

Секция №181700014, С.СИНЯ ВОДА, ул."Ст.Караджа" №14 - училище"Св.св.Кирил и Методий"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Анифе Мусова Джамбазова

 

председател

ГЕРБ

 

2

Йордан Колев Колев

 

зам.председател

БСП

 

3

Сабрие Усаинова Терзийска

 

секретар

ОП

 

4

Исуф Назифов Горелски

 

член

ГЕРБ

 

5

Мустафа Гюрджанов Мустафов

 

член

ГЕРБ

 

6

Джемал Мехмедов Кюлюмов

 

член

ГЕРБ

 

7

Събин Маликов Мехов

 

член

БСП

 

8

Гюлдане Осман Исуф

 

член

ДПС

 

9

Сийка Иванова Американова

 

член

ПП ВОЛЯ

 

Секция №181700015, С.СТУДЕНЕЦ, ул."Странджа"№18 - читалище"Отец П.Хилендарски"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Иван Йорданов Иванов

 

председател

БСП

 

2

Виолетка Георгиева Божанска

 

зам.председател

ОП

 

3

Иван Желязков Атанасов

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Петър Филипов Христов

 

член

БСП

 

5

Илия Бисеров Атанасов

 

член

ДПС

 

6

Надка Стефанова Григорова

 

член

ВОЛЯ

 

7

Ивайло Галентинов Иванов

 

член

КП "ДБългария

 

Секция №181700016, С.ТРАПИЩЕ, ул."Христо Ботев" №27 - читалище"Хр.Ботев"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Муса Велиев Дурльов

 

председател

БСП

 

2

Пахтен Айнурова Рафетова

 

зам.председател

ГЕРБ

 

3

Басри Ибраимов Басриев

 

секретар

ОП

 

4

Силвестър Божинов Сергеев

 

член

ГЕРБ

 

5

Исмет Билялов Црънгалов

 

член

ГЕРБ

 

6

Арфе Мустафа Сабри

 

член

БСП

 

7

Икбале Шевкъева Исмаилова

 

член

ДПС

 

8

Данка Генева Илиева

 

член

ГЕРБ

 

9

Марийка Ганчева Василева

 

член

ВОЛЯ

 

Секция №181700017, С.ТРЪБАЧ, ул."Венелин" №16 - читалище"П.Яворов"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Исмаил Исмаилов Мемишев

 

председател

ДПС

 

2

Димитър Илиев Стефанов

 

зам.председател

БСП

 

3

Виктория Бориславова Георгиева

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Григор Йорданов Григоров

 

член

ПП ВОЛЯ

 

5

Латинка Борисова Иванова

 

член

ОП

 

Секция №181700018, С.ЧУДОМИР, ул."Лудогорие" №16 - читалище"Васил Левски-1935г"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Марийка Георгиева Начкова

 

председател

БСП

 

2

Бинка Драганова Младенова

 

зам.председател

ВОЛЯ

 

3

Али Мусов Кадънчев

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Нефсе Хюсеинова Реджебова

 

член

ГЕРБ

 

5

Марийка Асенова Станева

 

член

БСП

 

6

Анифе Расимова Алиева

 

член

ДПС

 

7

Сашо Борисов Наков

 

член

ОП

 

Секция №181700019, С.ЛОВСКО, ул."Ст.планина"№8-Дом за възрастни с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Росица Миланова Койчева

 

председател

ОП

 

2

Стефан Георгиев Райков

 

зам.председател

БСП

 

3

Илми Ахмед Илми

 

секретар

ГЕРБ

 

4

Гюлтен Рашид Илияз

 

член

ДПС

 

5

Гинка Атанасова Гецова

 

член

ПП ВОЛЯ

 

Секция №181700020, С.КРОЯЧ, ул."Апшерон" №2 - ЦНСТПЛФУ

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Богдан Иванов Иванов

 

председател

БСП

 

2

Ана Димитрова Ненова

 

зам.председател

ГЕРБ

 

3

Румянка Дянкова Конова

 

секретар

ВОЛЯ

 

4

Кадрие Нуриева Мустафова

 

член

ДПС

 

5

Даниела Тодорова Бонева

 

член

ОП

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Лозница.

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия/коалиция

телефон

1

Айше Мустафова Кичукова

 

ГЕРБ

 

2

Петя Милкова Михайлова

 

ГЕРБ

 

3

Нурие Адемова Салиева

 

ГЕРБ

 

4

Мехмед Джемалов Пашов

 

ГЕРБ

 

5

Цветелина Николаева Василева

 

ГЕРБ

 

6

Асан Меджитов Хойров

 

ГЕРБ

 

7

Емилия Малинова Данаилова

 

ГЕРБ

 

8

Бекир Нихатов Джевдетов

 

ГЕРБ

 

9

Гюлшен Мехмедали Али

 

ГЕРБ

 

10

Николай Георгиев Нинов

 

ГЕРБ

 

11

Пенка Кирова Атанасова

 

ГЕРБ

 

12

Тодорка Кръстева Георгиева

 

БСП"За България"

 

13

Зюлфие Мехмедова Хюсеинова

 

ДПС

 

 

           3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Лозница.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 26.02.2021 в 23:11 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения