Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 225-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: : Публикуване на Списък на упълномощени представители на страницата на РИК-Разград

На основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 01.03.2021 г.  на ЦИК, РИК-Разград

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 137 /сто тридесет и седем/ броя упълномощени представители на коалиция „Демократична България - Обединение“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Пламен Богомилов Ангелов

 

2007-НС/10.02.2021г.

2

Айшегюл Исмаил Шабан

 

2007-НС/10.02.2021г.

3

Пейчо Добрев Георгиев

 

2007-НС/10.02.2021г.

4

Димитър Иванов Петков

 

2007-НС/10.02.2021г.

5

Георги Иванов Игнатов

 

2007-НС/10.02.2021г.

6

Найден Ганчев Георгиев

 

2007-НС/10.02.2021г.

7

Али Байрямов Буковски

 

2007-НС/10.02.2021г.

8

Александър Пламенов Десков

 

2007-НС/10.02.2021г.

9

Цветелина Иванова Валерианова

 

2007-НС/10.02.2021г.

10

Петранка Василева Митева

 

2007-НС/10.02.2021г.

11

Веселка Цонкова Ангелова

 

2007-НС/10.02.2021г.

12

Станислав Галентинов Петров

 

2007-НС/10.02.2021г.

13

Светлан Николов Бонев

 

2007-НС/10.02.2021г.

14

Йордан Колев Йорданов

 

2007-НС/10.02.2021г.

15

Ганка Енчева Иванова

 

2007-НС/10.02.2021г.

16

Иван Великов Иванов

 

2007-НС/10.02.2021г.

17

Шефкет Рефет Шефкет

 

2007-НС/10.02.2021г.

18

Огнян Христов Хинов

 

2007-НС/10.02.2021г.

19

Павлина Мичева Цончева

 

2007-НС/10.02.2021г.

20

Албена Неделчева Цонева

 

2007-НС/10.02.2021г.

21

Пламен Иванов Пеев

 

2007-НС/10.02.2021г.

22

Виолета Христова Пеева

 

2007-НС/10.02.2021г.

23

Огняна Иванова Станева

 

2007-НС/10.02.2021г.

24

Мелегбер Викторова Илиянова

 

2007-НС/10.02.2021г.

25

Христо Генчев Любенов

 

2007-НС/10.02.2021г.

26

Костадин Тодоров Николов

 

2007-НС/10.02.2021г.

27

Даниела Атанасова Димитрова

 

2007-НС/10.02.2021г.

28

Мариета Станимирова Недялкова

 

2007-НС/10.02.2021г.

29

Юлиян Янков Атанасов

 

2007-НС/10.02.2021г.

30

Кремена Красенова Иванова

 

2007-НС/10.02.2021г.

31

Евгения Петева Петкова

 

2007-НС/10.02.2021г.

32

Ростислав Лазаров Райков

 

2007-НС/10.02.2021г.

33

Иванка Методиева Георгиева

 

2007-НС/10.02.2021г.

34

Недрет Джемал Асенов

 

2007-НС/10.02.2021г.

35

Илиян Емилов Василев

 

2007-НС/10.02.2021г.

36

Ангел Емилов Василев

 

2007-НС/10.02.2021г.

37

Цветалина Неделчева Димитрова

 

2007-НС/10.02.2021г.

38

Силвена Дякова Христова

 

2007-НС/10.02.2021г.

39

Виктория Димитрова Георгиева

 

2007-НС/10.02.2021г.

40

Георги Минчев Георгиев

 

2007-НС/10.02.2021г.

41

Мая Тодорова Грънчарова

 

2007-НС/10.02.2021г.

42

Теодор Мирославов Грънчаров

 

2007-НС/10.02.2021г.

43

Джамал Рафатов Кичуков

 

2007-НС/10.02.2021г.

44

Рафи Заидов Халидов

 

2007-НС/10.02.2021г.

45

Стефан Недков Георгиев

 

2007-НС/10.02.2021г.

46

Анелия Драгомирова Донкова

 

2007-НС/10.02.2021г.

47

Павлина Стоянова Неделчева

 

2007-НС/10.02.2021г.

48

Иванка Пламенова Климова

 

2007-НС/10.02.2021г.

49

Петър Стоянов Василев

 

2007-НС/10.02.2021г.

50

Сунай Хълми Хасан

 

2007-НС/10.02.2021г.

51

Неджати Емин Мехмед

 

2007-НС/10.02.2021г.

52

Кольо Емилов Филев

 

2007-НС/10.02.2021г.

53

Халиме Мурад Расим

 

2007-НС/10.02.2021г.

54

Сребрина Димитрова Петкова

 

2007-НС/10.02.2021г.

55

Атанас Младенов Мичев

 

2007-НС/10.02.2021г.

56

Любка Атанасова Неделчева

 

2007-НС/10.02.2021г.

57

Метин Ибрахим Сюлейман

 

2007-НС/10.02.2021г.

58

Росен Димитров Маринов

 

2007-НС/10.02.2021г.

59

Ивелина Иванова Трифонова

 

2007-НС/10.02.2021г.

60

Турхан Алиосман Сюлейман

 

2007-НС/10.02.2021г.

61

Георги Георгиев Крумов

 

2007-НС/10.02.2021г.

62

Мюневер Хасан Кахри

 

2007-НС/10.02.2021г.

63

Георги Николаев Михайлов

 

2007-НС/10.02.2021г.

64

Христина Василева Цекова

 

2007-НС/10.02.2021г.

65

Хриска Симеонова Ханджийска

 

2007-НС/10.02.2021г.

66

Добромир Станчев Добрев

 

2007-НС/10.02.2021г.

67

Велислава Божкова Маринова

 

2007-НС/10.02.2021г.

68

Исмаил Юнуз Ахмед

 

2007-НС/10.02.2021г.

69

Мутлу Закиров Чаушев

 

2007-НС/10.02.2021г.

70

Орхан Сервет Мехмед

 

2007-НС/10.02.2021г.

71

Нурдоду Назиф Риза

 

2007-НС/10.02.2021г.

72

Мехмедали Юксел Мехмед

 

2007-НС/10.02.2021г.

73

Здравко Атанасов Стоянов

 

2007-НС/10.02.2021г.

74

Бюлент Ариф Заид

 

2007-НС/10.02.2021г.

75

Бенан Исмаил Ибрям

 

2007-НС/10.02.2021г.

76

Цанко Петров Цонев

 

2007-НС/10.02.2021г.

77

Салим Исмаилов Салиев

 

2007-НС/10.02.2021г.

78

Юмер Нури Хабил

 

2007-НС/10.02.2021г.

79

Бейзат Ахмед Мехмед

 

2007-НС/10.02.2021г.

80

Чавдар Георгиев Черников

 

2007-НС/10.02.2021г.

81

Мая Николова Енчева

 

2007-НС/10.02.2021г.

82

Реджеб Бехчетов Сабриев

 

2007-НС/10.02.2021г.

83

Мертол Ценков Бранимиров

 

2007-НС/10.02.2021г.

84

Айше Мехмед Шукри

 

2007-НС/10.02.2021г.

85

Александър Христов Калинов

 

2007-НС/10.02.2021г.

86

Пламена Събева Христова

 

2007-НС/10.02.2021г.

87

Диана Йорданова Коцева

 

2007-НС/10.02.2021г.

88

Стела Русева Ковачева

 

2007-НС/10.02.2021г.

89

Лидия Младенова Станчева

 

2007-НС/10.02.2021г.

90

Ивайло Стилиянов Орешков

 

2007-НС/10.02.2021г.

91

Диляна Колева Радославова

 

2007-НС/10.02.2021г.

92

Георги Кирилов Ненков

 

2007-НС/10.02.2021г.

93

Стефан Георгиев Москов

 

2007-НС/10.02.2021г.

94

Росица Петрова Димитрова

 

2007-НС/10.02.2021г.

95

Силвия Мирчева Христова

 

2007-НС/10.02.2021г.

96

Анастас Мирославов Анастасов

 

2007-НС/10.02.2021г.

97

Георги Димов Донев

 

2007-НС/10.02.2021г.

98

Валентин Борисов Бойчев

 

2007-НС/10.02.2021г.

99

Недка Николова Стоянова

 

2007-НС/10.02.2021г.

100

Силвия Христова Петрова

 

2007-НС/10.02.2021г.

101

Мария Красимирова Илиева

 

2007-НС/10.02.2021г.

102

Симона Христова Денева

 

2007-НС/10.02.2021г.

103

Георги Йорданов Христов

 

2007-НС/10.02.2021г.

104

Христо Йорданов Христов

 

2007-НС/10.02.2021г.

105

Данаил Павлов Димитров

 

2007-НС/10.02.2021г.

106

Райме Басриева Шукриева

 

2007-НС/10.02.2021г.

107

Айча Велиева Фикретова

 

2007-НС/10.02.2021г.

108

Георги Симеонов Мотев

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

109

Силвия Димитрова Маринова

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

110

Диляна Станчева Пенчева

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

111

Ерхан Сали Тахир

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

112

Февзи Али Хасан

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

113

Стефани Стоянова Стоилова

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

114

Мехмед Исметов Неджибов

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

115

Нурхан Ерхан Лютфи

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

116

Станислава Младенова Петкова

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

117

Михаил Петков Петков

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

118

Стиляна Иванова Пенчева

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

119

Бейтула Юснюев Махмудов

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

120

Танджу Халил Сали

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

121

Илкер Февзи Исмаил

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

122

Емре Рейхан Ремзи

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

123

Айленур Али Юсуф

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

124

Незакет Сали Сали

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

125

Ерай Нихат Ахмед

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

126

Хюсеин Мердан Ахмед

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

127

Севилджан Ахмет Якуб

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

128

Ахмед Илми Джар

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

129

Ремзи Зекерие Черибаш

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

130

Наджие Нихат Ахмед

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

131

Мехмед Гюнер Мехмед

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

132

Гюлджан Ахмедов Ахмедов

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

133

Генджай Гюлжанов Ахмедов

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

134

Дамян Василев Милев

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

135

Джипо Николов Джипов

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

136

Мирослав Цанев Маринов

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

137

Нихат Шакир Тахир

 

 2007 – НС/10.02.2021г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:45 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения